Urininkontinens hos 11-åring

Spørsmål

Min sønn på 11 år bruker fortsatt bleie på natten. Han har aldri vært tørr på natten. Frem til for ett-to år siden tisset han også ofte på seg om dagen. Han kan fortsatt ha noen uhell på dagen. Han har fått målt blærevolum til halvparten av det normale. Han har normal flow. Ingen resturin.Ikke urinveisinfeksjon. Ellers ikke undersøkt nærmere.VI går til uroterapeut som ikke gjør annet enn å be ham drikke mer for å øke blærevolumet. Men dette har ikke hatt effekt siste tre årene.
Vi har prøvd å ta han opp på natten , men han lærer ikke å våkne selv, og han tisser i sengen om vi ikke tar han opp. Minirin hjelper ikke. Siste tiden tisser han også utenfor bleien nesten hver natt til tross for at vi har gått over til Tena bleier. Dette hemmer han enda mer i forhold til overnattinger etc.
Da han har veldig liten blærevolum, hvordan/ hva kan vi gjøre med dette? Medisiner? Annet? Kan han feks prøve detrusitol? Ser at dette ikke er beregnet på barn.Vi har heller ikke prøvd alarm, men har hørt mye negativt om dette..Hva skal vi gjøre.

Svar

Hei.

Takk for forespørselen din. Jeg skjønner godt at dette er et veldig frustrerende problem for dere alle, spesielt for sønnen deres. Problemer med uhell på dagtid, og å måtte bruke bleie på natta når man er 11 år kan ikke minst ha store psykologiske konsekvenser.

Utifra det du forteller meg har sønnen deres det som kalles "ikke-monosymptomatisk enurese" (i motsetning til monosymptomatisk enurese eller "vanlig" sengevæting"). Dette innbærer at han i tillegg til å tisse på seg om natta også har andre -i hans tilfelle er dette uhell på dagtid. Andre symptomer som du ikke nevner noe om, men som det er viktig å vite om er f.eks. om han har kraftig tissetrang, unormal stråle når han tisser (svak eller uregelmessig), om han går ofte på do do eller sjeldent på do osv.

Sengevæting eller nattenurese som det kalles på det medisinske språk er den vanligste formen for blæreforstyrrelse hos barn. Den nest vanligste årsaken er ustabil blære. Barn med ustabil blære har aldri vært tørre og skvetter om dagen, de har lite eller normalt blærevolum, 2 av 3 tisser også på seg om natten, og det er vanlig å få plutselig tissetrang uten forvarsel. Bortsett fra det sistnevnte, kan dette stemme bra med det du beskriver (men jeg har jo på ingen måte et fullstendig bilde av dette med de begrensninger lommelegen har). Lite blærevolum og dyp søvn stemmer godt overens med at han tisser på seg om natta, men det forklarer ikke at han har uhell på dagtid. Jeg tror derfor at han har en kombinasjon av blæreforstyrrelser snarere enn bare en grunn til problemet, hvis du skjønner.

Du sier ikke noe om hvem som har utredet sønnen deres, og om hvor grundig han har blitt utredet. Jeg ville rådet dere til å få henvisning til en barnelege med spesialfelt innen nyre/urologi dersom dere ikke har sett en spesialist slik at en fullstendig sykehistorie og undersøkelse kan bli foretatt. Du nevner noen tester som har blitt gjort, men det kan være at det er nødvendig med annen testing også. De vanligste testene legen gjør avhenger av hvilken diagnose som mistenkes, og kan innbære blodprøve for å sjekke nyrefunksjon, ultralyd av urinveiene, VCUG, CMG og EMG (sistnevnte måler trykk nederst i blæren og lukkemuskelen).

Du har rett i at det ikke er vanlig å behandle barn med Detrusitol eller Ditropan, men det kan absolutt gjøres i utvalgte tilfeller. Detrusitol er mer brukt enn Ditropan (som krever registreringfritak i Norge da det ikke brukes her) fordi den har mindre bivirkninger og tas 1 gang om dagen. Ditropan er muligens mer effektiv, men er forbundet med hyppigere bivirkninger (hodepine, munntørrhet, forstoppelse, synsforstyrrelse og hyperaktivitet). Det er vanlig å gradvis øke til maks dose om nødvendig over en periode, og slutte dersom man ikke ser effekt etter 4 uker. Dette er noe dere kan diskutere med legen. Problemet med disse medisinene er at de ikke blir brukt ofte nok til at vi har gode studier som beviser at de

I mellomtiden vil jeg råde dere til følgende:
1. Lag et tisseregime: Unngå at han holder seg, gå på do til faste tider hver 2.-3. time. Øk intervallet gradvis.
2. Tiss så lenge som mulig og prøv å tisse igjen når han er ferdig i tilfelle det er mer urin igjen.
3. Fortsett med uroterapi, men se om dere evt. bytte til en annen som kan ha noen andre tilnærmingsmetoder sider dere ikke har sett fremgang
4. Alarm er krevende, og involverer barnet i stor grad. Dersom dere har motivasjon til å prøve dette over en 4-6 ukers periode kan dere gjøre dette under oppfølging av lege/helsesøster helst annenhver uke. Vær forberedt på at det vil ta noe tid å se resultater.
5. Dersom dere føler at sønnen deres plages veldig mentalt med problemet, kan det også være nyttig å snake med en psykolog.

Jeg håper dette var til hjelp videre. Jeg ønsker dere masse lykke til.

Mvh.

Jenny Ringnes