Stoffskifteprøver hos spebarn

Spørsmål

Datteren min på 9mnd (født 6 uker for tidlig) har nå fått svar på blodprøver ang. stoffskifte. Jeg fikk lavt i svangerskapet, men etter å ha brukt 0,5 mg thyroxin er stoffskiftet nå normalt.
Svaret vi har fått på datteren vår er at den ene verdien har endret seg noe, ligger litt utenfor normalområdet. Mens den verdien som er den viktigste er helt fin. Verdiene er TSH og fritt T4, men jeg vet ikke hvem av dem er den viktigste. Uansett; nå er jeg litt bekymret og lurer på om dere kjenner noe til dette. Prøvene hennes har siden fødselen av vært helt fine.
Setter stor pris på raskt svar.

Kvinne, 32 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.
I ditt spørsmål om din datter på 9 mnd, sier du at den ene av de to blodprøveverdiene "fritt T4" og TSH, er litt utenfor normalområdet.
Du vet ikke hvilken av disse det er, og om den er litt lavere eller litt høyere enn normalområdet, heller ikke hvilke verdier / tall vi snakker om.
Det gjør spørsmålet litt vanskelig å besvare.

Jeg vil derfor prøve å gi noen generelle råd her:
Jeg regner det som sikkert, at stoffskifteprøver som er "litt unormale" blir fulgt opp og passet på, av den som tok prøvene (barnelege ? Fastlege?), man vil vanligvis ikke la slikt bli hengene i løse luften, uten å følge det opp.
Den som da følger opp dette, vil da vanligvis anbefale nye kontrollprøver etter en tid, for å se om det normaliserer seg, eller om man skal bruke medisiner.

Jeg synes derfor at du skal spørre direkte den som har ansvaret for oppfølging av din datter og hennes blodprøver (sannsynligvis hennes fastlege?) om hva som skjer videre med disse prøvesvarene, om når de skal kontrolleres igjen osv. Det viktigste er at dette blir fulgt opp, så gi gjerne legen en påminner om dette, selv om det vanligvis ikke skal være nødvendig.
Unormale blodprøvesvar er definitivt legens ansvar å følge opp, så din jobb i dette, blir å se til at dette blir gjort, ikke å selv prøve å finne ut om evt behandling osv. Så hvis du tar kontakt med deres lege og spør direkte om den videre oppfølging av dette og evt tiltak, så har du gjort ditt ansvar som mor fulllgodt ! :)
Lykke til !
Med vennligste hilsen
Brynjulf Barexstein, almenlege

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-