Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Sekvele etter Staphylococcus aureus infeksjon

Spørsmål

Vi har jenta som er 4 år gammel og som ble smittet med Staphylococcus aureus 8 dager etter fødsel. Jenta utviklet i løpet av de første levedagene sepis samt osteomyelitt av hø. kne og ve. arm.
Hun ble behandlet for sepsis og osteomyelitt av hø. kne tidlig i sykdomsforløp. Hø.kne var hoven og dermed var lettere å oppdage osteomyelitt der, mens ve. arm ble behandlet 3 uker etter sykdomsdebut siden det ikke var til stede tipiske kliniske funn. Det var kun vi som foreldre som merket at jenta beveger ve. arm noe mindre enn høyre.
Infeksjon ble sanert, men som følgetilstand fikk jenta sekvele og ve. overarm er 2,5 cm kortere enn hø. Røntgen hø. kne viser også en del forandringer ( se vedlegg) , men det er konkludert at det ikke er betydelig diskrepans ( uoverensstemmelse) mellom beina. Jenta klager av og til over vondt i hø. kne, og har begrenset aktiv og passiv bevegelighet i ve. arm ved elevasjon, abduksjon og rotasjon.
Jenta følges kun av fysiotherapeut, mens ortoped sier at det ikke kan gjøres noe med foreløpig. Han vil se hvordan beina utvikles under vekst fram til og med puberteten. Da er det evt. aktuelt med operasjon , men han kunne ikke presisere hva slags operasjon skal gjøres.
Vi er veldig bekymret , og det høres skremmende for oss som foreldre at det ikke skal gjøres noe med hos jenta vår før puberteten. Fysiotherapi er begrensende og har hatt en liten positiv effekt så langt ,og vi lurer på om det finnes andre typer behandlinger? Det virker at det kan gjøres lite med i Norge og vi fikk anbefalt ortopedisk klinikk i Hannover. Vi har sendt dem email flere ganger, men fikk aldri svar. Finnes det noe bedre behandlingsalternativ i USA? Kan jenta vår opereres før puberteten der? Hva kan man oppnå med en slik operasjon, og vil du anbefale en slik operasjon før puberteten?

Svar

Hei.

Takk for henvendelsen din. Dette er et svært komplisert spørsmål kun en spesialist innen ortopedi kan svare godt på. Hva som er best behandling i slike tilfeller varierer veldig da man må ta hensyn til mange faktorer som alder, hvor alvorlig og omfattende sekvelen(e) er, anatomisk lokasjon (altså hvor skaden befinner seg på kroppen) m.m. Jeg kan svare generelt utifra min erfaring som barnelege her i USA uten at jeg har vært borti akkurat et tilfelle identisk med din datters.
Hvilken behandlingsmetode som er best krever vurdering av en ortoped. I deres tilfelle mener altså ortopeden at det er best å avvente evt. operasjon til hun er i puberteten.

Du skriver at dere ikke vet noe omhvilken type operasjon det dreier seg om. Det finnes litt forskjellige behandlingsmåter. Noen teknikker som brukes for å jevne ut uoverensstemmelse (diskrepans) av beina er trygge og enkle, mens andre er veldig kompliserte med fare for komplikasjoner. Dersom det dreier seg om å foreta inngrep for å jevne ut lengdeforskjellen mellom beina kan dette gjøres på flere måter avhengig av hvor stor benlengde-forskjellen er:

1. Ikke-kirurgisk behandling: En liten hel-løft i skoen kan være tilstrekkelig for behandling i milde tilfeller (dvs. der forskjellen er under en tomme eller 3 cm). Det vanligste problemet man utvikler i forbindelse med benlengde diskrepans er skoliose (skjev ryggrad). Dette bør hun derfor følges opp for dersom benlengdeforskjellen blir større.

2. Kirurgisk behandling: Man kan enten FORKORTE armen eller beinet som er lengre, eller FORLENGE armen eller beinet som er kortere. Førstnevnte inngrep er mye tryggere og har mye mindre komplikasjoner. Sistnevnte inngrep brukes for mer alvorlige tilfeller der lengdeforskjellen er stor.
Det vanligste inngrepet som gjøres ved benlengde diskrepans kalles epiphyseodesis. Dette er en prosedyre der man forsinker veksten i det lengre beinet eller armen slik at det kortere beinet/armen kan "ta igjen" den lengre siden. Ulempen med dette inngrepet er kortere slutthøyde, og at man gjør et kirurgisk inngrep på den "friske siden" det egentlig ikke feilte noe. Inngrepet er permanent, dvs. man kan ikke reversere det.
En annen metode som brukes er at man setter inn stifter på hver side av vekstplaten (området der beinet vokser) for å midlertidig hemme veksten av armen/beinet som er lengre (epiphyseal stapling). Når den kortere siden har tatt igjen den lengre siden fjerner man stiftene. Dette er derfor et inngrep som kan reverseres. Både epiphysiodesis og epiphyseal stapling gjøres på barn. De barna jeg har sett som har gjennomgått epiphysiodesis har vært rundt 12 år gamle.

Det er også mulig å fjerne en del av beinet for å jevne ut forskjellen. Denne metoden brukes på voksne/tenåringer som ikke vokser lenger.
Jeg tror ikke det vil bli snakk om å forlenge den kortere armen eller det kortere beinet i deres tilfelle, så jeg går ikke nærmere inn på dette.

Det tar mye planlegging og det er mange forberedelser som må gjøres i forkant av et inngrep. Siden barn fremdeles er i vekst, er målet med behandling å jevne ut den endelige lengdeforskjellen (altså det man beregner forskjellen til å være når man er fullt utvokst - ikke den nåværende forskjellen.) Dette innebærer ofte tett oppfølging av barnets vekst over en lengre periode (1-2 år) i forkant av et evt. kirurgisk inngrep.

I deres tilfelle er ikke forskjellen på benlengden betydelig i flg. det du sier, så jeg tolker det som en evt. operasjon vil bli av armen? Jeg tror ikke forskjell i armlengde ville blitt operert noe tidligere her heller (rundt 12 årsalder). Jeg ville derimot undersøkt om det er noe mer som kan gjøres i fht. redusert bevegelighet av armen og smerten i kneet -dette kommer an på hva den underliggende årsaken er. Kunne hun hatt nytte av noen mindre kirurgiske inngrep -ikke med tanke på lengdeforskjell, men for hjelpe til med økt bevegelighet? Jeg ville hørt hva fysioterapeuten synes om dette, og også tatt kontakt med ortopeden igjen for å høre hva slags kirurgi han eller hun har i tankene. Det var leit at dere ikke har fått svar fra Hannover. Jeg ville ikke gitt opp dette, men tatt kontakt igjen, evt. ringt og forklart at dere ikke har hørt tilbake og fått en alternativ epost adresse. Jeg er ikke sikker på hva som ville dekkes av behandlig her i USA -de har i hvertfall barne-ortopeder her ved Seattle Children's Hospital som man kan få "second opinion" hos hvis det er et alternativ for dere

Håper dette var til noe hjelp for dere videre.
Ønsker dere masse lykke til!

Mvh.
Jenny Ringnes

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-