Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Risperidal mot utagering hos ungdom med autisme og psykisk utviklingshemming

Spørsmål

Hei. Jeg har en sønn i tenårene som har diagnosen : barneautisme og moderat psykisk utviklingshemming har veldig begrenset språk og forståelse. Da han kom i puberteten ca 12 år begynne han å bli veldig utagerende, slag spark og spytting, det har vært veldig krevende for oss, skole og avlastning. Etter utallige møter med BUP og skole, startet han med Risperdal 1.5 mg, og brukte dette lenge. I 13 års-alderen ble utageringer kraftigere, og da ble dosen doblet over natten til 3 mg. Han ble veldig sløvet av dette, og det var vondt å se han slikt. Vi fikk beskjed av psykiater at det ikke var noen høy dose og at det gikk bra. Han hadde utageringer også etter doseøkning, men ikke så hyppige, muligens pga han var trøtt. Etter 6-8 måneder ville jeg trappe ned for å vurdere han med lavere dose. Jeg kontaktet psykiater, han var overrasket og så at da kommer utageringene tilbake. Jeg tenkte at det kunne være lurt å se hvordan han tok det, legen virket litt oppgitt og sa ok, trappet ned til 1,5 mg på noen dager. Det har gått greit, men han har fremdeles utageringer. Det har ikke vært tatt noen prøver av han hverken før oppstart eller underveis, og all info har kommet via meg på telefon Jeg må legge til at å ta en blodprøve av gutten vil være krevende. Jeg har ikke den beste dialogen med legen, og synes han virker litt arrogant og er alltid kort i svarene. Jeg er veldig usikker på om det er lurt å lå gutten bruke Risperdal i årevis. Er det ikke vanlig å ta noen prøver underveis? Jeg leser på pakningsvedlegget at medisinering mot adferd skal begrenses til 5-8 uker. Vil legge til at før han startet medisineringen hadde han ofte hånden i buksen og hadde ereksjon, det har jeg ikke observert siden, kan det være skadelig? Hilsen en bekymret far. Takker for svar.

Mann 45
Svar

Hei.


Jeg synes du har kloke tanker om dette, inklusiv det med at han ikke nødvendigvis må bruke dette over mange år, om det kan unngåes, og at lavest mulig effektive dose alltid må være et mål. Men samtidig tenker jeg at det også må være viktig både for ham, omgivelsene og hans relasjoner, med å dempe utagering. Så her må nytteverdi veies opp mot eventuelle bivirkninger, som alltid forøvrig. I preparatomtalen i Felleskatalogen leser en følgende: "Som ved all symptomatisk behandling må vedvarende bruk kontinuerlig evalueres og begrunnes", og det stemmer, akkurat slik du selv har tenkt. 

Sikre fasitsvar finnes naturligvis ikke, hverken om dose nå eller tiden fremover, varigheten av medikasjonen med videre, og det kan en kun finne ut av ved å se på det som en prosess og ved å ha god dialog med hans lege(r) Jeg ville også ha involvert fastlegen i dette, slik at du har en samtalepartner som kan tenke høyt om dette sammen med deg, slik jeg gjør her nå, men som fastlegen naturligvis har langt bedre forutsetninger for å gjøre, med direkte samtale og dialog. Hvis du ikke er fornøyd med hans spesialist nå, så kan jeg orientere deg om fritt sykehusvalg i Norge, for eventuelt bytte av sykehus / lege. Det kan fastlegen hjelpe deg med, om det ender opp med at du ønsker dette.


Og jo, det skal absolutt taes prøver og følges opp, spesielt ved langvarig bruk. Når det for eksempel gjelder ditt spørsmål om dette med at du ikke har sett at han har ereksjon etter at han begynte med det, så er det ikke utenkelig at det har hormonelle årsaker, i tillegg til den generelle dempingen medikamentet gir. I Felleskatalogens omtale av Risperidon leser en følgende om dette, for bruk av preparatet hos barn og ungdom:

"Risperidon er assosiert med en gjennomsnittlig økning i kroppsvekt og kroppsmasseindeks (BMI). Veiing før behandling, samt regelmessing vektovervåkning anbefales. I en langtidsstudie var endring i høyde innenfor forventede aldersrelaterte grenser. Effekten av risperidon på vekst og kjønnsmodning er ikke tilstrekkelig vurdert. Grunnet mulige effekter av forlenget hyperprolaktinemi på vekst og kjønnsmodning hos barn og ungdom, bør regelmessig klinisk evaluering av endokrinologisk status, inkl. måling av høyde, vekt, kjønnsmodning og menstruasjonsstatus, samt andre potensielle prolaktinrelaterte effekter vurderes. Det er vist at risperidoneksponerte forsøkspersoner i alderen 8-16 år i gjennomsnitt er ca. 3-4,8 cm høyere enn de som fikk andre atypiske antipsykotika, årsak er ukjent."

Kommentar: Prolaktin er et hormon, og hans nivåer av dette pluss kjønnshormoner bør følges, om det blir slik at han skal bruke dette over en del tid.


Hvorvidt han skal bruke dette over lang tid, finner en kun ut ved å innimellom prøve med lavere doser og evt helt uten medikamentet, for ellers har man ingen mulighet for å se om en person trenger og har nytte av et medikament eller ikke.


Jeg håper at du har nytte av informasjonen og høyttenkingen her, og ønsker deg lykke til. Viktigste rådet er nok å alliere seg med fastlegen her, i tillegg til spesialisten.

Lykke til.