Menstruasjon og vekst

Spørsmål

Utsettelse av menstruasjon.

Min datter på 10 år er liten av vekst. Selv er jeg 155 cm høy og fikk menstruasjon i 10/11 års alder. Lurer på muligheter for å utsette menstruasjon hos min datter og om dette vil medføre økt høyde hos henne. Hvordan gjøres dette? Benyttes hormon behandling? Hvordan går man frem for å få en behandling? Er det bi-virkninger knyttet til eventuelle metoder?

Relevante sykdommer/medisiner: NA

Kvinne, 33 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Menstruasjonen starter vanligvis mellom 10-16 år. Din datter faller inn i det vi kaller normalvariasjon, siden hun ikke har fått sin menstruasjon enda. Dette er med andre ord helt normalt.

Vedrørende hennes vekst må man skille mellom liten men normal vekst og for liten vekst for alderen. Genetiske forhold er en dominerende årsak til både økt og nedsatt lengdevekst. Med andre ord pleier kortvokste foreldre å få kortvokste barn.
Dersom hennes vekst foregår unormalt langsomt eller hennes høyde er for liten, altså hvis hun er unormalt liten i forhold til sine jevnaldrende venninner, kan det være grunnlag for nærmere vekstutredning. Det er av stor betydning, hvordan din datter har vokst gjennom barndommen og om hun har nådd en høyde som ligger innenfor det akseptable i forhold til alderen. Hva som er normal høyde for norske jenter defineres av et såkalt pecentilskjema med vekt- og høydekurver. For å avklare dette må dere nok henvende dere til fastlege.

Du har rett i at menstruasjonen, eller rettere sagt hormonene i forbindelse med puberteten påvirker høydetilveksten. Men det er ikke vanlig at man prøver å bremse disse hormonene ved kortvoksthet. Her må man som sagt utrede og evt. behandle tilgrunnliggende årsaker som for eksempel veksthormonmangel, skjelettanomalier eller kronisk sykdom.