Krybbedød og smokk

Spørsmål

Jeg har en datter på 4 mnd. Har lest om doktorgradsavh. som tyder på at smokk kan beskytte mot krybbedød. Jenta vår bruker ikke smokk. Nå lurer jeg på om hun bør begynne med det? Når er faren for krybbedød over?

Kvinne, 26 år

Svar

Hei!

Undersøkelsen du refererer til er omtalt i Dagbladet idag 22/10-02.

En norsk forsker; Marianne Arnestad, har gjort sin doktoravhandling på krybbedød. Hun har påvist at det var færre som brukte smokk i gruppen som døde i krybbedød enn i friske kontrollgrupper, 47% mot 63%. Hun sier til Dagbladet at det å aldri bruke smokk doblet risikoen for krybbedød.

Imidlertid sier hun også at det er uklarhet blant forskerne om man skal anbefale smokk eller ikke. Det kan være at barn som bruker smokk ammes mindre, men andre studier sier at amming beskytter mot krybbedød. Etter at barn ble anbefalt å sove på ryggen falt antallet krybbedødstilfeller pr år fra ca. 140 til rundt 30. Dessuten er halvparten av de krybbedøde de siste årene funnet i sengen til foreldrene, så soving sammen med foreldrene kan også muligens øke risikoen.

Krybbedød opptrer i løpet av det første leveåret, spesielt i perioden 2-5 mnd. 2/3 av tilfellene er gutter.

Det er også sterke holdepunkter for at passiv røyking øker risiko for krybbedød.

Forskeren sier ingenting om at barn som ikke bruker smokk bør begynne med dette, og sannsynligvis er dette feltet ikke så godt kartlagt enda at det er holdepunkter for å anbefale noe slikt. Imidlertid skal det ikke være negativt å bruke smokk hvis barnet ellers kommer godt i gang med ammingen. Hvis smokk skal brukes er det kun om kvelden for å få sove.