Kronisk hoste hos barn

Spørsmål

Barn/jente 23mndr. Har hatt sterk hoste i 9 mndr. Noe bronkitt og litt store mandler. Spiser lite, trolig pga halsproblemet. Liten av vekst fra naturens side? Far 175, mor 165.

Min hovedbekymring er om lite mat i den alderen kan hemme dannelsen av hjerneceller og lengdeveksten?

Finnes det medisin som et barn på 2 år kan ta mot hosteprobleme?
Hva med medisiner rettet mot for store mandler?
Barnet får nok vitaminer. Alle blodprøver er gode. En prøve viste P-asat på 47. Allmenntilstanden er særs god mhb på lynne og aktivitet.

Svar

Hei!

Takk for henvendelsen din. Jeg har som du sikkert skjønner en god del begrensninger her pa lommelegen i forhold til å gi et godt svar på dette uten å kunne undersøke barnet nærmere og ha tilgang på mer informasjon. Når det gjelder vekst er dette noe som jevnlig følges av helsesøster gjennom de første leveårene. Ved disse kontrollene plotter man barnets høyde på en vekstkurve der man følger både høyde, vekt og hodeomkrets. En slik kurve gjør det lettere å fange opp tilfeller der barn ikke vokser som de skal. I ditt tilfelle vil det derfor være mest hensiktsmessig å se på vekstkurven, og kjenne seg beroliget dersom hun har vokst som forventet over denne perioden hun har vært syk. Hennes foreldre er ikke høye av vekst, og det kan derfor godt hende at hun ligger under gjennomsnittet i høyde sammenlignet med andre barn uten at dette har noe å gjøre med dårlig matinntak -hun er rett og slett ikke programmert til å bli høy fra naturens side.

Kroniske sykdommer kan etterhvert påvirke kroppen i form av dårlig vektoppgang, og kan i alvorligere tilfeller påvirke barnets mentale utvikling i form av for sen utvikling. Barnet du beskriver har god allmenntilstand mtp lynne og aktivitet, og jeg tror overhodet ikke at utviklingen av hennes hjerneceller eller vekst er påvirket utifra det du beskriver. Det høres også ut som hun har vært gjennom en slags utredning da du nevner at hun har tatt blodprøver som var normale og at hun har normale vitamin-verdier. Det er ganske uvanlig med vitaminmangler i dagens Norge bortsett fra vitamin D som mange har litt for lite av. Det er også relativt vanlig med lavt jernlager, og dette har hun kanskje blitt sjekket for?

Du spør om det finnes medisin mot hoste for 2 åringer. Det er egentlig ingen gode hostedempende medisiner som er effektive og trygge å gi til så unge barn. Jeg synes det er viktigere at legen prøver å finne ut av hvorfor hun har hostet i 9 måneder. Man kan ha mange forkjølelser rett etter hverandre på vinterstid, men bør under normal omstendigheter ha noen perioder uten hoste der man virker frisk i løpet av en så lang periode.
1. Kan hun ha allergier der hun konstant drypper fra nesa ned i svelget ? Dette kan gi irritasjon i de øvre luftveiene i form av hoste. Behandlingen for dette er i såfall allergimedisiner i form av nesespray med steroider og/eller antihistamin-tabletter.
2. Kan hun ha astma? En annen årsak til kronisk hoste kan være astma der hosten ofte er verre på natta. Har dette blitt vurdert av legen hennes?
3. Har hun refluks? Dette er magesyre som lekker opp spiserøret og noen ganger helt opp i halsen der det kan forårsake irritasjon og hoste. Jeg tror hun ville hatt noen mer tydelige symptomer med f.eks. smerte i spiserøret/brystet bl.a. dersom dette var tilfellet, men tar det med for ordens skyld.

Store mandler i seg selv skal ikke gi hoste, og det finnes ingen medisiner man kan ta for å bli kvitt et slikt problem. Noen barn får mandlene fjernet dersom de har problemer med snorking om natta, hyppige halsbetennelser eller ørebetennelser, noe du ikke nevner at hun har. Dersom mandlene virkelig er et problem, ville jeg bedt om henvisning til øre-nese-halslege for å få en vurdering. Jeg tror ikke de store mandlene er årsaken til at hun spiser lite da de ikke er vonde med mindre man har halsbetennelse.

Jeg ville tatt opp matvanene hennes med helsesøster eller fastlege og forhørt meg med de om hva de synes. De har sett hundrevis av barn og har derfor veldig god innsikt i hva som regnes som normalt matinntak hos en 2-åring. De vil også kunne spørre flere spørsmål rundt matinntaket hennes og vurdere om dårlig matinntak henger sammen med hoste og store mandler, eller om det f.eks. skyldes at hun er kresen i mat-veien, som er vanlig i denne alderen.

Jeg håper svaret var til hjelp videre og ønsker dere lykke til!

Mvh.
Jenny Ringnes