Jernmangel hos barn

Spørsmål

Hei. Har fått råd med deg tidligere angående jernmangel hos guttene mine på 12 og 14 år.

Eldstemann startet med 100 mg jern i februar, og har gått på det kontinuerlig til midten av august (med noen få korte opphold i påvente av prøvesvar). Ferritinen har gått fra 2 til nå 17. Blodprosent fra 9 til nå 15,8 og alle andre prøver (lever, laktoseintoleranse, allergi etc.) er fine. Legen vil at jernlageret skal komme opp i over 40, og mener at han skal begynne på fast jerntilskudd fremover i dose på 27 mg 1-2 tbl daglig (evnt 65 mg 1tbl) Er det OK å ta jern over så lang tid? Hvis han nå begynner på 65 mg daglig, når bør han sjekke ferritinen igjen da? Legen har bare sagt at han bør ta det fremover uten å ha oppgitt noe nærmere tidspunkt for ny sjekk. Han går ellers på Tetralysal for kviser, men passer på at det går mange timer mellom den og jerntabletten.

Yngstemann begynte på 100 mg jern i juni, og har gått på det i ca 2 1/2 mnd. Ferritinen har gått fra 5 til nå 18. Blodprosent på 12,5. Har fått beskjed om å begynne på 65 mg jern daglig i 10 uker. Da skal han ta nye blodprøver. Høres dette greit ut?

Som du forstår er det i utgangspunktet det med lengde på jernbehandlingen jeg er usikker på. Har hørt at folk sier at det kan være farlig å ta jern over lang tid. Hva da hvis guttene bruker ett år og gjerne mer på å få lageret på over 40, er det da greit? Er ellers klar over jernrikt kosthold, melk etc.

På forhånd tusen takk!!

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Takk for henvendelse fra deg igjen. Høye doser med jern (100-200 mg) er hyppig assosiert med plagsomme bivirkninger, men foretrekkes og skal være førstevalg nå man behandler jernmangel fordi de gir raskere effekt enn lav-dose preparater. Din eldste sønn har nå tatt 100 mg daglig i nesten 6 mnd., og har nå en helt normal hemoglobin, og en ferritin som har bedret seg mye. Vanligvis sjekker man hemoglobin 6-8 uker etter man starter jerntilskudd, og fortsetter med jern og jevnlige hemoglobinsjekker hver 8-12 uke deretter inntil man har en hemoglobin som ligger innenfor normalen korrigert for alder. Deretter er det vanlig å fortsette med jerntilskudd 2-3 måneder til for å bygge opp jernlageret ytterligere. Etter dette skal det ikke være nødvendig med høye doser jern. Jeg synes derfor han skal forsette å ta jern i 3 måneder og så kontrollere behandlingseffekten ved å sjekke hemoglobin og ferritin igjen Dersom tallen er normale da, bør han kunne vedlikeholde jernlageret ved riktig kosthold uten tilskudd, selv om en del velger å ta et kosttilskudd daglig på 27 mg uten at dette vil være skadelig f.eks. hvis de ikke helt tror de får i seg nok jern i kosten.
I puberteten øker jernbehovet og sønnen din vil ha nytte av å fortsette med et kosttillskudd med jern en-to ganger daglig (27 mg) eller 65 mg, og du trenger ikke være bekymret for at han skal få i seg for mye jern med en slik dose da han fortsatt har et relativt lavt jernlager. Dersom han etter ytterligere 3 måneder har hemoglobin og/eller ferritin som har sunket, bør han få en grundigere utredelse mtp. årsaken til dette. Det kan da bl.a. bli aktuelt å sjekke for blod i avføringen, sjekke B12 og folat nivå og noen ganger undersøke om man produserer normalt hemoglobin (såkalt hemoglobin elektroforese).

Når det gjelder den yngre sønnen din har også han hatt god effekt av jerntilskuddet. Jeg vet ikke om hemoglobinen har gått opp eller om 12,5 var startverdien. Den bør luansett ligge på rundt 14,5 hos gutter mellom 12-18 år. Verdier på under 13 er sett på som "blodfattig". Det høres derfor helt riktig ut at han skal ta tilskudd i ytterligere 10 uker og så sjekkes igjen og ta en ny avgjørelse på om han bør behandles lenger. Dersom han tålte 100 mg greit vil han ha raskere effekt av dette enn å ta en lavere dose.

Håper svaret var til hjelp.

Lyke til!

Mvh.
Jenny Ringnes