Hyppig feber hos barn- redd for leukemi

Spørsmål

Gjelder datter født i 2012. Startet i bhg i 2013. Har etter dette vært MYE syk. 30-40 arbeidsdager hjemme med henne hvert år. Dette året hvor hun da har blitt 3 år, skulle bli det året vi hvertfall så bedring i antall sykedager, men det har nesten vært verre. Hun er sjeldent forkjølet men har feber hele tiden. Bare i 2016 har hun hatt 20 dager med feber og hatt to penicillinkurer. Vært ørten ganger hos legen, og de to gangene vi har fått penicillin har det vært forhøyet crp (100 den ene gangen og 44 den andre gangen). Har ikke vært forkjølelse noen av gangene, altså ingen andre symptomer enn feber. Etter dette ble jeg redd for leukemi, og ba legen ta blodprøve. Vi har ikke fått se resultatene, men fikk beskjed om at ting var normalt, bortsett fra jernmangel og hun har nå startet på mikstur med jerntilskudd. Hun er ganske hvit i fjeset, har vært dette siden i høst. Ca annenhver uke, noen ganger oftere, blir hun enda hvitere, får ringer under øynene og da kommer feberen alltid. Hun er gjerne i ok allmenntilstand og feber er maks 39, men har dårlig matlyst og kan ofte virke sliten.Ofte kommer feberen fredag etter bhg, og ofte etter dager der har skjedd mye(eks.julaften, nyttårsaften, etter lekeland,osv). Noen ganger forsvinner den etter en natts søvn, men kan også vare i fire fem dager. Vi har vært hos ØNH lege og han sa mandlene er store og vi har fått time på sykehus for tonsillektomi i mai. Jeg håper og regner med at dette vil fjerne dene uklare feberen. Men har problemer med å legge fra meg tanken på at hun er har kreft. Og føler da at det er for lenge å gå til mai om det skulle være noe alvorlig galt med henne. Kan jeg slå meg til ro med legens svar på blodprøvene eller er det noe mer vi bør teste henne for? Kan vi fremskynde timen på sykehuset ved å klage på ventetiden? Kan feberen skyldes jernmangelen, eller kom jernmangelen av all feberen? Kan slitne barn gi dem feber rett og slett?

Svar

Hei.
Takk for spørsmål fra deg. Du er ikke alene om å bli slått av tanken "tenk om barnet mitt har kreft" - tanken streifer mange foreldre på et eller annet tidspunkt i løpet av sine barns oppvekst, og det er en helt forferdelig tanke man helst vil bli kvitt så raskt som mulig. Det blir ofte enda verre i tilfeller der man begynner å lese om symptomer og annen informasjon man finner på nettet, så jeg er glad for at du oppsøkte meg isteden for å lese deg til "tilfeldig" informasjon. For det første tror jeg absolutt ikke du trenger bekymre deg for at datteren din har blodkreft. Dersom det var tilfellet hadde hun ikke vært syk av og på- dersom jeg tolker deg riktig har hun perioder der hun er helt frisk, i motsetning til blodkreft der man bare blir dårligere og dårligere. For det andre hadde hun blitt alvorlig syk for lenge siden- blodkreft hos barn utvikler seg ikke over flere år. Blodprøvene som ble tatt ville heller ikke vært normale dersom hun hadde hatt leukemi- lavt jernlager i seg selv er ikke grunn til bekymring for kreft.

Jeg er enig i at 30-40 dager hjemme fra jobb er mye, men ikke unormalt. I gjennomsnitt har barn i denne alderen 10-12 forkjølelser/år, oftest er dette virusinfeksjoner der man ikke alltid utvikler forkjølelsessymptomer. Barn reagerer litt forskjellig på samme type infeksjon; noen får sjelden feber mens andre får feber "hele tiden" slik du beskriver. Feber er forsåvidt et sunt symptom i den forstand at det er en av måtene man vet at kroppens immunforsvar har blitt satt i sving. Med 10-12 infeksjoner i året og 3 dager i snitt med feber ved hver infeksjon er man raskt oppe i 30 dager hjemme fra barnehagen.
Jeg reagerer derimot på at hun allerede har hatt feber 20 dager i løpet av 2016. Det er for mye. Du skriver ikke noe om hva slags infeksjon som har blitt behandlet med pencillin - CRP på 44 og 100 forteller kun at hun sannsynligvis har en infeksjon et eller annet sted i kroppen, oftest med et virus eller en bakterie. Stort sett blir CRP verdien høyere ved bakterie-infeksjoner enn virus-infeksjoner, men man kan aldri si helt sikkert om en høy CRP er forårsaket av en det ene eller det andre uten å se det i sammenheng med symptomene man har, legens kliniske funn og eventuelt andre blodprøver eller tester. Din datters verdier kunne være forårsaket av et virus, altså ikke noe man behandler med antibiotika. En annen mulighet er at hun har en infeksjon som trenger antibiotikabehandling, men at penicillin enten ikke er riktig valg av antibiotika eller ikke virker. For eksempel kan man ha urinveisinfeksjon som trenger behandling med en annen type antibiotika, eller en ørebetennelse som vanligvis kan behandles med penicillin, men av og til kan forårsakes av bakterier der penicillin ikke virker. Feber over lengre tid uten klar årsak kan være urinveisinfeksjon da dette er relativt vanlig i denne aldersgruppen. Jeg ville derfor vurdert å ta en urinprøve, samt avklart hva som har blitt behandlet med penicillin.

Feber utløses ikke direkte av verken jernmangel eller det å være sliten slik du spør om. Det er heller ikke mulig at jernmangel gir deg feber. Jernmangelen kan derimot delvis forklares med at hun har vært ofte syk da kroppen jobber ekstra hardt for å bli frisk igjen i disse periodene, og bruker ekstra "byggemateriale", bl.a. jern i denne perioden. Jernmangel kan også forklare både at hun er sliten og blek. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig å behandle dette med jerntilskudd og så sjekke for jernmangel igjen. Barn i denne alderen vokser raskt og får ofte for lite jern i seg i kosten. Dersom hun har veldig lavt jernlager og i tillegg lav hemoglobin eller ikke blir kvitt jernmangelen etter at hun begynner med tilskudd, er det også viktig å utelukke andre, sjeldnere grunner til jernmangel. En avføringsprøve for å sjekke om hun har mikroskopiske blødninger fra tarmsystemet er en test man kan gjøre- dette kan bl.a. skje hos barn som har melkeprotein allergi. Gluten allergi eller cøliaki kan også gi jernmangel, og ikke nødvendigvis magesymptomer som mange forbinder med denne sykdommen.

Jeg har det ikke helt klart for meg hvorfor det har blitt bestemt at hun bør fjerne mandlene. Mandlene er en viktig del av immunforsvaret vårt, og med mindre man har hyppige halsbetennelser eller mandler som er så store at de gir pusteproblemer eller søvnapné er det strengt tatt ikke nødvendig å fjerne disse. Rundt 3-års alderen er mandlene på sitt største, og deretter vokser de saktere enn vevet rundt mandlene slik at man derfor kan "vokse av seg" store mandler. Hyppig feber eller store mandler i seg selv gjør det derfor strengt tatt ikke nødvendig med tonsilektomi med mindre det i tillegg foreligger andre symptomer som nevnt ovenfor. Dette var en avgjørelse som ble tatt av ØNH legen, og jeg vil tro det var flere grunner enn "store mandler" som gjorde at denne avgjørelsen ble tatt.

For ordens skyld vil jeg også nevne viktigheten av nok søvn dersom du ofte oppfatter henne som sliten. Det kan være lurt å la henne få ekstra søvn i denne perioden, og gjerne en lur midt på dagen. Kosthold spiller også en viktig rolle- du nevner at hun har dårlig matlyst, og da er det ekstra viktig at den maten hun får i seg er så næringsrik som mulig (og gjerne mat med mye jern).

Helt til slutt vil jeg nevne en sjeldnere diagnose som kan være en mulig grunn i deres tilfelle- periodisk feber syndrom- du kan lese mer om dette på norsk helseinformatikk sine sider: www.nhi.no. Noen mener periodisk feber syndrom kan kureres ved å fjerne mandlene, men det finnes ikke nok bevis for dette.

Kort oppsummert:
1. Jeg tror ikke dette er leukemi, og håper du kan kvitte deg med den ubehagelige tanken.
2. Fortsett med jerntilskudd og diskuter med legen om han eller hun synes datteren din bør sjekkes for blod i avføringen, cøliaki og urinveisinfeksjon.
3. Behold timen dere har hos ØNH legen i mai, finn ut av hvorfor avgjørelsen om tonsilektomi ble tatt og hva legen mener sjansen for at dette vil fjerne den uklare feberen er? Tonsilektomi er et relativt vanlig kirurgisk inngrep hos barn, men fører med seg risikoer både mht. narkose og selve operasjonen. Det bør derfor foreligge en god grunn til å fjerne mandlene (og det kan godt hende det er tilfellet hos datteren din).
4. Unngå antibiotikakurer dersom det ikke foreligger en helt klar grunn til å behandle feberen da hyppig bruk av antibiotika kan føre til at man utvikler bakterier som er mer motstandsdyktige og vanskeligere å behandle.

Håper dette var til hjelp!
Mvh.
Jenny Ringnes