Forsinket språkutvikling

Spørsmål

EN GUTT, 4 ÅR.
hAR FORSINKET SPRÅKUTVIKLING.
ER BLID OG POSITIV OG VELDIG GLAD I FYSISKE AKTIVITETER.
MEN HVORFOR KOMMER IKKE SPRÅKET????
FÅR 15 TIMER EKSTRA HJELP I BHG, + 5 TOMER SPES.PED
hAR NOE SPRÅK, MEN MANGLER MYE. DET FORBEDRES STADIGT, MEN DET GÅR KJEMPE TREGT.

Kvinne, 25 år

Svar

Kjære deg, - dette blir ikke så mye svar på spørsmålene, men litt råd kanskje. Du har en gutt på 4 år med språkproblemer. Han får tydeligvis en god del hjelp, og det spørsmål du nå har stilt på internett, må du stille til noen av de personene som har med ditt barn å gjøre: helsesøster, lege, psykolog, logoped? Det er ingen som kan svare deg på dette, uten at de har god kjennskap til barnet. Forklaringene kan være så mange, og man trenger å vite mye for å kunne si noe som helst.
Det er svært positivt at han stadig forbedres. Det gir grunn til håp. Da kan du heller spørre en av behandlerne om hvorfor det går tregt.