Barn og stamming og sengevæting

Spørsmål

Gutt 3 år og 3 mnd. Har vært uten bleier i 7 mnd (dagtid) og 6 mnd (nattestid).
Spørsmål: Begynner plutselig og tisse på seg om natten igjen. Tisser på seg 2 dgr på rad, tørr i 2 dgr osv.
Har også over natten begynt å stamme en del. Har spurt om det er noe som er dumt og ekkelt ,men han svarer negativt. Ingen forandring i "tilværelsen" rundt han. Er dette normalt ?.
Han har en kamerat i barnehagen som også stammer en del, kan stammingen henge sammen med dette. Kameraten er nok litt forbilde.

Mann, 3 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei og takk for henvendelse!

Begynner med å kommentere stammingen først. Her tar jeg også med litt generelle betraktninger rundt barn og språkutvikling:
Her vil jeg først nevne at barn utvikler språker svært ulikt. En bør ikke sammenligne for mye med andre barn.
Ved 2 års alder har barnet endel enkeltord. Det setter gjerne to og to ord sammen og kan benevne ulike kroppsdeler. Barnet har stor språkforståelse, ofte større enn man som voksen tror. Mange barn liker nå å bli kjent med bøkenes verden. Si hva man ser, og gi barnet anerkjennelse når det benevner ting som det ser.
Ved 3 års alder formelig suger barnet i seg snakk. Det gjentar ord og utsagn som det hører, og omformer ordene på sin egen måte i stadig lengre setninger. Det har så smått begynt å telle. Barn i denne alderen kan ennå ikke danne alle lyder, men utelater noen eller erstatter dem med andre. Ennå en tid er setningene også ufullstendige. Barnet har en naturlig vilje til å lære seg å snakke og nyter selv å kunne gjøre rede for det som det har på hjertet. Ikke fest for stor oppmerksomhet til feilene i barnets snakk.

Forsøk alltid å svare på spørsmål og lytt når det forteller noe som det anser som viktig. Barnet liker også rim, regler, sangleker og fortellinger. Barn tar etter når andre snakker. Hos barn rundt 4 års alder, er stotring (småbarnshakking) et normalt fenomen. De kan bli så ivrige i det de skal fortelle at det formelig stokker seg litt for dem. Kan det være her deres sønn er allerede? Var han tidlig ute språkmessig? Lytt til barnet når han vil fortelle noe, gi ham tid til å snakke ferdig og ikke "ta ordene ut av munnen på ham". Jeg tenker at det ikke er spesielt sannsynlig at gutten deres tar etter kameraten i barnehagen, selv om de i den alderen er flinke til nettopp å ta etter andre, som jeg nevnte ovenfor. Virker det som om det er et problem for ham selv når han snakker? Hør også hva de ansatte i barnehagen tenker. Foreldres bekymring skal alltid taes på alvor, så hvis problemet og deres bekymring vedvarer, bør dere ta kontakt med helsestasjonen for evt henvisning til pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) i kommunen. Dere kan også ta direkte kontakt med PPT.

Når det gjelder nattevætingen:
Gutten deres ble jo relativt tidlig tørr både på natten og om dagen. En gutt som tisser på seg om natten når han er så gammel som deres gutt er, er jo ikke noe som noen reagerer på. Men jeg er enig med deg i at man kan stille seg spørsmålet om hvorfor han har begynt å gjøre dette igjen nå, etter å ha vært tørr et halvt år.
Det er i hvert all mindre grunn til bekymring når han ikke samtidig har begynt å tisse på seg om dagen. Forstår at dette ikke har vart særlig lenge. Han tisser på seg 50 % av nettene, sier du. Begynte dere med bleie med en gang? Hva synes han selv om det i så fall? Hvis dere straks begynte med bleie igjen, kan det faktisk hende problemet forsvinner om bleien fjernes. Noen barn kan oppleve det som litt nedverdigende å begynne med bleie igjen. Kan i så fall prøve dette. Men lag ikke veldig mye styr for ham eller dere rundt dette med nattevætingen.
En liten, men usannsynlig mulighet, er jo en mulig urinveisinfeksjon. Dette tror jeg ikke, men det er vel verdt å ta en urinprøve, det er jo svært enkelt å få undersøkt.

Du sier at det ikke er noen forandring i tilværelsen rundt ham og at han svarer negativt når du spør om noe er dumt eller ekkelt. Her nevner jeg igjen barnehagen, hør litt med de. Dessuten kan det være vanskelig for oss voksne å se alt fra barnets synsvinkel. Prøv å se verden "med barnets øyne". Kanskje ser noe annerledes ut da?

Lykke til!

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn