Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Baby med tre feberepisoder

Spørsmål

Hei. Jeg har en liten gutt på 10 måneder. Han har hatt feber mellom 38 og 40 tre ganger. Det har vart i 2 til 4 dager hver gang. Dette har han nå hatt 3 ganger i løpet av det jeg synes er kort tid. Første feberepisoden fikk han 14. januar. Dette varte til 17. januar. Den andre gangen var fra 3. til 4. februar og siste episode startet 19. februar. Vi var hos lege den andre gangen han hadde det. Legen fant ut at dette skyldtes norovirus. Barnet går ikke i barnehage og omgås heller ikke flere personer på grunn av Covid-19. Hans almenntilstand er dårligere enn normalt, men ikke bekymringsverdig dårlig. Det er ingen tegn til luftveisinfeksjon i forbindelse med hoste eller snue.

Mann 1
Svar

Hei.


Her har du ikke stilt noe spørsmål, så jeg vet ikke helt hva du ønsker informasjon om. Jeg velger derfor å kommentere det du skriver, og å gi deg noen råd.


I seg selv er det ingenting bekymringsverdig  over tre episoder med kortvarig feber over relativt kort tid, spesielt ikke om vinteren da vi da er eksponert for mer virus generelt. Hvis gutten deres har søsken som går i skole eller barnehage, er det jo også stor sannsynlighet for at disse drar med seg virus hjem, noe som er en svært vanlig smittemåte i barnefamilier. Det at det er forbigående og kortvarig forteller oss også at det etter alt å dømme er en eller annen smitte han har vært utsatt for, som først gir feber, og som så kroppens immunforsvar effektivt takler, siden feberen forsvinner igjen.


Det er også slik at vi kan bli utsatt for virus som ikke gir full sykdom, men for eksempel bare kortvarig feber, og så kommer man seg igjen. Det kalles subklinisk infeksjon. Det kan absolutt være at det er slike episoder han har hatt.


Ved ett at tilfellene fant man en forklaring på feberen, og det var norovirus. Ved de to andre anledningene var dere ikke hos lege,   og det viste seg jo å være rett avgjørelse, siden han kom seg av seg selv.


Du skriver "Det er ingen tegn til luftveisinfeksjon i forbindelse med hoste eller snue." Den setningen synes jeg er litt vanskelig å forstå, dessverre. For nå du skriver "i forbindelse med" så betyr jo det "da han hadde", men du mener kanskje "Det er ingen tegn til luftveisinfeksjon som for eksempel hoste eller snue. " ?

Hvis det er slik at han hadde hoste og snue, så betyr jo det at han har hatt en luftveisinfeksjon som forklaring på feberen. Hvis han derimot ikke har hostet eller hatt snue i forbindelse med feberepisodene, så har ikke det egentlig så stor informasjonsverdi, for det kan jo ha vært slike subkliniske infeksjoner som jeg forklarte om ovenfor. En annen alternativ forklaring på feber uten luftveissymptomer kunne være urinveisinfeksjon, så om dette skjer igjen, så kan det kanskje være en ide å sjekke hans urin hos legen. Du får spesielle urinsamlingsposer til babyer hos fastlegen, som man klistrer på huden rundt penis.


Du skriver at hans almentilstand er dårligere enn normalt. Hvis du med det mener at den var nedsatt mens han hadde feber, og så kom seg, så er det greit og forventet når man har en infeksjon av noe slag. Men hvis det er slik at han har permanent nedsatt almentilstand, også når han ikke har feber, så tilsier det et legebesøk.


Hans siste feberepisode begynte igår 19.februar. Hvis hans almentilstand ikke er god, eller feberen ikke gir seg i løpet av et par tre dager, så må du oppsøke lege for dette.


Jeg håper informasjonen og rådene er greie. God bedring til din sønn og ha det bra.