Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

3-åring med langvarige mageplager. UVI, refluks eller begge?

Spørsmål

Jeg har en jente på 3 som i over et år har klaget på vondt i magen innimellom. Ofte har dette vært i sammenheng med at uvi. Første uvi var april i fjor, da hjalp trimetoprim. 3 mnd etterpå, ny uvi og da hjalp ikke trimetoprim vi måtte over på furadantin som hjalp litt og legen avsluttet oppfølging selv med blod i urinen og et barn med litt symptomer. Nå i mai fikk hun magesmerter igjen og i to mnd leverte vi fine prøver før det nå plutselig slo ut og hun fikk furadantin som ikke hjalp og er nå på trimetoprim igjen. Dette er 5 ab.kur på 15 mnd. Dyrkning har ofte blitt forurenset. Hva gjør vi når jenta sitter med smerter og fastlegen ikke vil behandle fordi prøvene er fine? Hvorfor har hun smerter i to mnd før det plutselig slår ut? Vi tar alle forholdsregler! Frisk ellers,sover godt, virker ikke psykisk. Hun sier hun har vondt i hjertet og i halsen. Ingen har sjekka hals.. Har tatt alle mulige allergiprøver, prikktest og avføringprøve. Dette er gjort hos en annen barnelege som mener hun har refluks. Vi fikk 30 mg omeprazol og beskjed om å leve melkefritt. Jeg synes dosen er høy og er det melkefritt som evt funker eller omeprazolen. Refluks har aldri slått meg. Hun klager oftest på smerter i magen på morgen kveld og ved måltid. Dette er så vanskelig og fastlege vil bare "se det an" selv om hun har hatt smerter på og av i et år. Jeg forlangte henvisning til ultralyd nå og venter på time. Synes det er dumt å skulle gi henne evt unødvendige medisiner.Føler oppfølging er dårlig for barnelege mente hun ikke hadde uvi selv om hun hadde utslag. Han mener bare det er refluks bare basert på at jeg har vært der inne 5 min og sagt hun klager på vond mage, hjerte og hals. Ellers er det lyttet på henne og klemt på mage. Alt fint. Hvor lang tid tar det før omeprazol virker og hvor lenge bør vi holde henne unna melk? Bør vi slutte med omeprazol først eller prøve og introdusere melkeprotein igjen først? Flere undersøkelser som bør tas? Vurderer å gå privat..frustrert!

Kvinne 3
Svar

Hei.


Din henvendelse til oss er det som kalles "second opinion", dvs du hører med annen lege om det kan være andre måter å tolke ditt barns plager på, om behandling og utredning til nå er korrekt eller ikke osv. Det er ofte en nyttig fremgangsmåte, men det blir ingen fullgod second opinion over nett som dette, uten at jeg kan ha tilgang til barnets komplette journal, for å se hva som har vært tenkt og gjort til nå, hvilke begrunnelser som foreligger osv. Du nevner selv dette med å oppsøke en privat (barne-)lege. Det vil jo være en slik second opinion, så det kan godt være det kan være en ide. Men hvorvidt legen jobber privat eller offentlig har naturligvis ikke noe som helst med legens kompetansenivå å gjøre. De aller fleste fastleger er forøvrig privatpraktiserende leger.


Så til dine spørsmål:


Hva gjør vi når jenta sitter med smerter og fastlegen ikke vil behandle fordi prøvene er fine? 


Da antar jeg du mener at urinprøvene er fine. Hvis det ikke har vært oppvekst av bakterier i urin, så har jenta der og da ikke urinveisinfeksjon, og skal naturlig nok ikke behandles for det da. Men allikevel er det jo ikke riktig å ikke prøve å utrede henne videre, siden hun har smerter av ukjent årsak. Men nå ser jeg at hun har blitt henvist til ultralyd (av nyrer og urinveier, formodentlig) og det er korrekt. Det skal gjøres hos barn med gjentatte urinveisinfeksjoner, for å se om det kan foreligge noen bakenforliggende årsaker, som avløpshinder, refluks av urin, anatomisk unormale forhold osv.


Hvorfor har hun smerter i to mnd før det plutselig slår ut? 


Det kan for eksempel skyldes at de smertene hun hadde i de to månedene, hadde annen årsak enn urinveisinfeksjon. Og så får hun urinveisinfeksjon. Det er jo fullt mulig å ha en eller flere diagnoser samtidig, f.eks. refluks og tilbakevendene urinveisinfeksjoner. Jeg fastslår ikke at det er dette som er forklaringen her, men det er absolutt en fullt mulig forklaring på det du spør om her.


Jeg synes dosen er høy og er det melkefritt som evt funker eller omeprazolen.


Anbefalt dosering for Omeprazol for barn over to år, er 20 mg 1 gang daglig, med mulighet for økning til 40 mg ved behov. Så det er en ikke spesielt høy dose hun har fått. Så skriver du "er det melkefritt som evt funker eller omeprazolen?" Det er selvfølgelig et svært godt spørsmål, som det er vanskelig å finne svar på. Blir jenta bedre når hun bruker den medisinen og samtidig lever melkefritt, så kan det skyldes medisinen, den melkefrie kosten, eller begge deler. Eller ingen av delene, hun kan tilfeldigvis bli bedre, f.eks. av "noe annet", om ikke refluks eller melkeproteinintoleranse er korrekte diagnoser. 

Det er muligheter for å få svar på spørsmålet, ved oppfølging hos lege. Blir hun for eksempel bedre, kanskje helt god, så kan dere f.eks. velge å gjeninnføre melkeprodukter, og fortsette med medisinen. Får hun da vondt igjen, så kan det tyde på at melkefri kost har gjort magen bedre. Og så kan dere evt teste ut det motsatte, dvs fortsette med melkefri kost, og kutte ut medisinen i en periode. Blir hun da verre, kan det tyde på at det var medisinen som gjorde henne bedre. Men slike årsak-virkning spørsmål kan være riktig kompliserte å finne ut av, så gjør et i samråd med legen hennes, for å sikre at tolkningene og konklusjonene blir korrekte.


Hvor lang tid tar det før omeprazol virker og hvor lenge bør vi holde henne unna melk? 


Omeprazol virker gradvis, i løpet av dager og uker. En anbefaler i første omgang en behandlingsrunde på 4 uker, for hvis ikke det da er blitt klar effekt, så bør situasjonen revurderes, dvs en må revurdere diagnosen, og en må evt bytte medisin, om diagnosen anses korrekt.

Hvor lenge hun bør holdes unna melk: Se ovenfor. Dette bør avtales med legen hennes, for å få litt systematikk i observasjoner og konklusjoner. Hvis dere begynner med melkeprodukter, og hun blir verre i magen igjen, så kan det jo hende at konklusjonen blir at hun bør avstå fra melkeprodukter over lang tid eller permanent. Dette er det ihvertfall for tidlig å si noe om nå.


Bør vi slutte med omeprazol først eller prøve og introdusere melkeprotein igjen først?


Viser til svar ovenfor om dette. Gjør det i samråd med lege, ikke minst for å kunne tenke høyt sammen og øke sjansen for å trekke korrekte konklusjoner.


 Flere undersøkelser som bør tas?


Jeg ser ikke hva det skulle være akkurat her og nå. Det er riktig å få utført ultralyd av urinveiene. Blir magen et vedvarende problem, at en ikke finner medisiner som hjelper, så kan gastroskopi eller pH-måling bli aktuelt.

Og jeg synes hun bør ta blodprøve for å utelukke cøliaki og laktoseintoleranse.


Håper svaret kan være til nytte, og ønsker dere lykke til og god bedring til henne.