Mangel på energi- kyssesyken eller noe annet?

Spørsmål

Sønnen min på 15 år har de siste 3 ukene slitt med mangel på energi. Han blir fort sliten og klarer ikke gjøre så mye før han blir helt utslitt. Han har ingen andre symptomer på sykdom, og alle blod- og urinprøver sier at det ikke er noe galt. De siste 2 ukene har han ikke klart å være så mye på skolen. De gangene han har prøvd, har han måtte gå hjem da han blir helt utslitt. Han sover ikke på dagtid, er bare slapp og mangler energi. Har nok de siste dagene sovet litt dårligere på natt, men dette har kanskje en sammenheng med at han blir mer og mer urolig ettersom tiden går, og han ikke føler seg noe friskere.

Legen mener det er virus (ikke kyssesyken, da denne er testet). Legen sier at det ikke er unormalt at en virusinfeksjon kan slå ut slik, selv uten andre symptomer. Han mener at vi bare får ta tiden til hjelp, og vente til det går over.

Lærer er også bekymret, og tenker på om det er noe mer psykisk i forhold til stress. Han går 10. klasse nå, og det er jo mye fokus på karakterer i forhold til å komme inn på videregående skole. Normalt virker det som om han trives godt på skolen, og klarer seg bra karaktermessig. Det kan imidlertid hende at han setter for høye krav til seg selv. Han skal få snakke med helsesøster i neste uke, da det sikkert er greit å få pratet med noen som ikke står så nær. Han vil ikke si så mye om det som evt plager han til oss foreldre. Det er tentamenstid på skolen nå, så det er ekstra kjedelig at han ikke klarer å møte opp. Han har allerede gått glipp av flere tentamener.

Har du forslag til hva vi skal gjøre? Hvor lenge skal jeg la det gå før vi går til legen igjen? Hvis det er et virus, bør vi vel kunne begynne å se bedring snart? Hvis han trenger annen hjelp i forhold til psykolog el, bør vi vel ikke la det gå for lenge?

Svar

Hei.

Takk for henvendelsen din. Mangel på energi som eneste symptom kan være utfordrende og frustrerende både for den det rammer og den som prøver å hjelpe da det er et såpass diffust symptom som kan bety mange ting. Ofte finner man ingen tydelige svar ved å ta prøver, og ikke minst er det vanskelig å "behandle".

Mangel på energi kan også bety litt forskjellige ting fra person til person- det kan dreie seg om generell mangel på energi der man føler man ikke orker noe, det kan være mangel på energi i den form at man orker mindre og blir fortere sliten enn normalt, eller mental mangel på energi der man har vanskeligheter både for å konsentrere seg, huske ting og kanskje er man ustabil følelsesmessig. I din sønns tilfelle høres det ut som en blanding av dette.

Du skriver at det har blitt gjort testing og at legen har konkludert med at dette antakelig skyldes en virusinfeksjon. Jeg er helt enig i at dette sannsynligvis kan være forklaringen. Mononukleose er det viruset som er mest kjent for å forårsake langvarig utmattelse, og det finnes andre lignende virus som gir mononukleose-lignende sykdom, spesielt hos eldre barn. Kyssesyken er forårsaket av Ebstein-Barr viruset (EBV), mens eksempler på virus som kan gi lignende symptomer er bl.a. CMV (cytomegalovirus), toxoplasmose og HHV6 (Human Herpes Virus 6).

Kyssesyken starter oftest med sår hals og forkjølelse, hovne lymfeknuter på halsen og feber. Man kan også få forstørret lever og milt. Halsbetennelsen er ofte bedre etter en uke, mens lymfeknutene kan vare i flere uker. De fleste blir bra etter 2-4 uker, men kan trenge ytterligere én måned for å bli helt frisk. Det mange ikke er klar over er at så mange som 10-20% opplever trøtthet og slapphet i flere måneder etter infeksjonen. Slik sett er det derfor en veldig sannsynlig forklaring at det kan dreie seg om mononukleose/kyssesyken eller en mononukleose-lignende sykdom i din sønns tilfelle. Du skriver ikke at han hadde tegn på sykdom som halsvondt eller forkjølelse i forkant av dette, noe som definitivt vil styrke teorien om kyssesyke. Men man kan også ha mindre tydelige symptomer til å begynne med, altså ikke nødvendigvis ha alle de typiske tegnene på kyssesyken, bortsett fra veldig påfallende mangel på energi.

De vanligste blodprøvene jeg er vant med å sjekke i disse tilfellene er:
Monotest (en rask test for kyssesyken som kan være negativ spesielt hvis man tester for tidlig)
Leverprøver, elektrolytter, nyrefunksjon
Skjoldbruskkjertelens funksjon (hypo-/hypertyreose)
HIV test i enkelte tilfeller hvis det er mistanke om at dette kan være en mulighet
Det går også an å sende en blodprøve til laboratoriet for å sjekke om man har antistoffer (igG og IGM) mot EB-viruset- dette er en mye mer spesifikk test enn Monospot-testen.

Jeg tror ikke dere gjør noe feil ved å kontakte helsesøster og la ham ha en samtale med henne uten dere tilstede uansett hva dette skyldes. Sykdom, karakterpress og evt. andre vonde tanker og følelser han holder for seg selv kan være lettere å prate om med en utenforstående slik du sier. Det er ikke sikkert det dreier seg om noe psykologisk som f.eks. depresjon eller angst som har gitt seg utslag i mangel på energi, -men dersom dette var tilfellet kan det være veldig vanskelig å akseptere dette for en 16-åring (og de fleste voksne). Dersom det viser seg at det er dette som er årsaken, tror jeg han vil ha nytte av å snakke med en psykolog etterhvert. Det er også fullt mulig at det å føle seg så sliten over lengre tid, gå glipp av viktige prøver på skolen, ikke kunne delta sosialt osv. pga. en virusinfeksjon også etterhvert kan føre til psykologiske problemer, derfor er det viktig å fokusere på at dette er noe man vil bli helt bra igjen av, men inntil man kommer dit må både skole og familie være forståelsesfulle og tilrettelegge for at han skal kunne takle hverdagen (det kan bety alt fra halve skoledager, leksefri en periode, lenger tid eller utsettelse på prøver osv.) Jeg synes dere burde se an dette noen uker til, kanskje til og med en måned før dere tar en avgjørelse i fht. psykolog, da 3 uker med liten energi ikke er uvanlig (i en leges øyne) ved enkelte virusinfeksjoner nevnt ovenfor. (Dette er med mindre noe kommer fram i samtalen med helsesøster som tydelig peker mot underliggende depresjon f.eks.)

Jeg håper dette var til hjelp! Lykke til!

Mvh.

Jenny Ringnes