15-åring tørker seg ikke etter avføring

Spørsmål

Har en nevø på 15 år som ikke vil tørke vekk avføring etter å ha vært på dobesøk. Dette problemet er noe som har pågått i flere år. Finner hele tiden skittent undertøy gjemt unna i kleskap eller i søpla. Kan til tider lukte avføring fra han også. Han virker frisk og rask, men han vil ikke inrømme for sin mor eller andre at han har et problem. Moren og gutten har vært hos fastlegen flere ganger, men legen har bare sagt til gutten at han må begynne å tørke seg, og han svarer at han skal gjøre det. Men problemet er at han ikke gjør det etter legebesøkene heller. Han har generelt dårlig hygiene. Dusjer sjeldent og pusser tennene nesten aldri, selv hvor mye moren maser og presser han. Han kan til tider lukte avføring og surt.
Hvem er det som kan hjelpe moren hans?

Svar

Hei.

Jeg synes det mest nærliggende er å kontakte barnevernet. Dette handler jo ikke om å få en beskjed om å gjøre noe, og så gjøre det (eller ikke gjøre det), for det viser jo besøkene hos legen at dette er en ikke-fruktbar innfallsvinkel. Problemene er nok mao. mer komplekse og sannsynligvis rimelig omfattende, siden hans mor ikke håndterer denne situasjonen.
Det må da med en gang sies at barnevernet IKKE er primært et organ som driver med omsorgsovertagelse, det er kun en meget liten del av arbeidsoppgavene til barnevernet, og skjer selvfølgelig kun i ekstreme situasjoner. Barnevernet er der, som navnet til sier, til barnets beste, og for å hjelpe familier med særskilte problemer, -som f.eks. dette. Jeg nevner dette fordi det er kjent at svært mange mennesker dessverre har en fullstendig feil oppfatning av hva barnevernets arbeidsområder og hva de kan tilby, og fremfor alt at det er et positivt tiltak som hjelper barn og familier.
At en 15-åring, på vei inn i voksenlivet, med omfattende sosiale kontakter, kommende kjærester m.v., skal lukte avføring og surt, er kritisk viktig å ta tak i. Det kan ikke utsettes under noen omstendighet.

Det beste er om hans mor kontakter barnevernet selv, og spør om å få hjelp og at de så sammen finner ut av hva slags hjelp gutten trenger, alternativ 2 er at du kontakter barnevernet og gir uttrykk for din bekymring, og så tar barnevernet selv kontakt med mor / familien.

Jeg ser her og nå ikke andre gode alternativ, siden du helt sikkert selv opplever at du ikke klarer å hjelpe moren (til å hjelpe ham), for du innleder jo her med å spørre om hvem som kan hjelpe moren.

Håper at svaret kan være til hjelp, og ønsker deg og spesielt de lykke til.