Spedbarn i egen seng

Spedbarn bør sove i egen seng. Dette er ett av flere viktige tiltak for å redusere risikoen for krybbedød.

40 ganger større risiko
En amerikansk undersøkelse viser at spedbarn som sover i foreldresengen, har 40 ganger så stor risiko for død enn om barnet sover i egen seng. Beregningene er basert på data over barnedødsfall i årene 1980 - 83 og 1995 - 98. Hos spedbarn under åtte måneder var dødsraten for de som sov i egen seng 0,65 per 100 000, mens den var 25,5 per 100 000 for de som sov i foreldrenes seng, fremgår det av en notis i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Risikabel skikk
Nærmere 15% av amerikanske spedbarn sover sammen med foreldrene, en skikk forskerne mener er svært risikabel. Årsaken til at de aller minste er så sårbare, antas å være mangelen på utviklede motoriske ferdigheter som gjør det mulig å unnslippe kvelningsfaren forbundet med myke senger, eller situasjoner der barna kan komme i klem slik at pustingen hemmes.

Kilde: Pediatrics 2003; 112: 883-9