Kvalme og oppkast hos barn: Hva kan årsaken være?

Det er ikke uvanlig at barn er kvalme og kaster opp - årsaken kan være alt fra vanlig gulping til infeksjoner og alvorlige tilstander. Her får du oversikten.

KVALM OG UVEL: Barn kan på samme måte som voksne bli kvalme og kaste opp. Barn er ekstra utsatt for å bli dehydrert og trenger god pleie. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
KVALM OG UVEL: Barn kan på samme måte som voksne bli kvalme og kaste opp. Barn er ekstra utsatt for å bli dehydrert og trenger god pleie. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Det er ikke uvanlig at barn kaster opp. Kvalme og oppkast kan være symptomer på en lang rekke tilstander, alt fra vanlig gulping til virusinfeksjoner til mer alvorlige tilstander.

Kvalme kan stamme fra tre steder i kroppen

Det er hovedsakelig tre kjente mekanismer hvor reseptorer i kroppen kan bli stimulert og føre til kvalme og oppkast:

  • Hjernen
  • Indre øre
  • Mage- og tarmkanalen (vanligst)

I denne artikkelen ser vi på noen av årsakene til oppkast hos barn, både vanlige og mer sjeldne - de mulige årsakene er mange, og denne listen er ikke uttømmende.

LES OGSÅ:
image: Diare hos barn - hva kan årsaken være?

Diare hos barn - hva kan årsaken være?

Vanlig gulping

Det er helt normalt at spedbarn gulper melk etter at de har drukket, og gulping mellom måltidene er heller ikke uvanlig. Magesekken hos et nyfødt barn er på størrelse med en valnøtt, og lukkemuskulaturen mellom magesekken og spiserøret er hos de minste ikke like effektiv.

Over halvparten av spedbarn på to måneder gulper to eller flere ganger daglig. Hvis barnet gulper påfallende ofte eller kraftig, kan det derimot være tegn på en medfødt feil i spiserør eller magesekk.

Les mer om: Gulping hos spedbarn

Trang lukkemuskel i magesekken (pylorusstenose)

Pylorusstenose gir plager med oppkast hos nyfødte som følge av at lukkemuskelen som normalt regulerer hvor mye av det sure mageinnholdet som slippes videre ned i tolvfingertarmen er for kraftig, noe som gir trange forhold. Dette presenterer seg typisk som sprutbrekninger når barnet er noen uker gammelt - til å begynne med av og til, men siden etter hvert måltid. Barnet legger ikke på seg og blir uttørket siden det ikke får i seg næring. Symptomene er ofte verst ved 1-3 måneders alder, og behandlingen er i de aller fleste tilfellene kirurgisk korreksjon av den fortykkede muskulaturen.

Les mer om: Pylorusstenose: Sprutoppkast hos spedbarn

image: Kvalme og oppkast hos barn: Hva kan årsaken være?

Mage- og tarminfeksjoner

Infeksjoner i mage- og tarmsystemet er svært vanlige og er som regel forårsaket av virus, og gir symptomer i form av kvalme, oppkast og diaré. Noen ganger kan det også gi magesmerter, feber og dårlig allmenntilstand.

  • Omgangssyke forårsaket av virus (viral gastroenteritt) er normalt selvbegrensende og går over i løpet av få dager, men kan raskt føre til dehydrering om man ikke er påpasselig, noe som potensielt kan være farlig, særlig for barn.
  • Kvalme og oppkast forårsaket av bakterier (bakteriell gastroenteritt) vil ofte kunne gi mer alvorlig sykdom, og bør mistenkes særlig hvis barnet kan ha inntatt kontaminert mat eller drikke. Typiske symptomer og tegn ved en bakteriell gastroenteritt er blodig eller slimete diaré, oppkast, feber, magesmerter og dehydrering, med større sjanse for utvikling av komplikasjoner som for eksempel blodforgiftning.
LES MER:
image: Akutt mage- og tarminfeksjon

Akutt mage- og tarminfeksjon

Andre sykdommer i magen

Mange andre sykdommer i buken kan ha kvalme og oppkast som en del av symptombildet. Hos barn kan disse for eksempel være

Sykdommer i urinveier

Tilstander i urinveiene og genitalia kan også føre til kvalme og oppkast, som:

Andre infeksjoner

Kvalme og oppkast kan godt forekomme ved andre infeksjoner enn de som rammer mage- og tarmsystemet og urinveiene. Kvalme og oppkast kan spesielt være en kroppslig reaksjon på luftveisinfeksjoner og hjerne- og hjernehinnebetennelser.

Påvirkning av balanseorganet

Påvirkninger og tilstander som rammer balanseorganet i det indre øret vil kunne gi kvalme og oppkast som et av symptomene som følge av svimmelheten. Dette kan for eksempel være sjøsyke eller betennelse i balanseorganet, som på folkemunne kalles virus på balansenerven (labyrintitt).

Påvirkning av sentralnervesystemet

Årsaker til kvalme og oppkast som stammer fra sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) er ofte spesielt bekymringsfulle, og ved mistanke om en slik årsak kreves særlig rask utredning. Eksempler på slike tilstander er hjernehinnebetennelse (vanligvis en virusinfeksjon), svulster i hjernen eller andre årsaker til økt trykk i hodet, hodepine, migrene og hjernerystelser.

LES MER:
image: Barn og migrene

Barn og migrene

Psykiatriske årsaker

Psykiatriske årsaker til kvalme og oppkast inkluderer blant annet spiseforstyrrelser som bulimi og anoreksi.

Kvalme og oppkast hos barnet er også en av de vanligere symptomene ved såkalt Münchhausen by proxy, en form for barnemishandling som innebærer at en omsorgsperson påfører et barn sykdom eller skade (for eksempel via medikamenter eller kjemiske stoffer) for å kunne komme i en situasjon der omsorgspersonen selv kan få oppmerksomhet eller medfølelse på grunn av barnets påførte helseplager.

Metabolske årsaker

Til metabolske årsaker til kvalme og oppkast hører diabetisk ketoacidose (altfor høyt blodsukker som følge av insulinmangel), som kan oppstå ved ubehandlet diabetes type 1, binyresykdommer, samt en rekke medfødte metabolske sykdommer hos barn som det finnes flere hundre typer av - Føllings sykdom og galaktosemi er to av de vanligere av disse, hvorav alle nyfødte undersøkes for førstnevnte.

Medikamenter

De aller fleste medikamenter har kvalme og oppkast som potensielle bivirkninger, men noen medikamenter er mer assosiert med disse bivirkningene enn andre. Kvalme og oppkast er spesielt hyppige bivirkninger av:

Inntak av giftige stoffer

Inntak av giftige stoffer kan sees særlig hos yngre barn, og kvalme og oppkast er ofte en fremtredende kroppslig reaksjon på inntak av giftige stoffer. Eksempler på slike inntak kan være medikamenter av ulike typer, løsemidler, alkoholer, giftige planter eller sopp.

Andre årsaker

Smerter i seg selv kan gi kvalme og oppkast. Hoste, feber og overspising er noen andre årsaker til kvalme og oppkast hos barn.

Når bør man oppsøke lege?

Ved kvalme og oppkast hos et barn som er uforklarlig, assosiert med nedsatt allmenntilstand eller som er ellers påfallende, bør man søke lege for videre utredning.

LES DETTE:
image: Dehydrering: Symptomer og behandling

Dehydrering: Symptomer og behandling

Behandling

Behandlingen må rettes mot den underliggende årsaken. Det er svært viktig å passe på at barnet ikke blir uttørket, som det alltid vil være en fare for ved persisterende kvalme og oppkast over en viss tid.

Tegn til dehydrering hos barn kan være:

  • Lite urinproduksjon (urinen blir mørk og konsentrert)
  • Innsunkne øyne
  • Slapphet
  • Dårlig allmenntilstand.

Mat og drikke ved kvalme

Når du er kvalm er mat det siste du tenker på. Her er noen råd om hvilke matvarer du bør styre unna, og hva du kan gjøre for å bli mindre kvalm: Matråd når du er plaget av kvalme

Kilder:

Revisjon og utvidelse August 2018: Rune Erlandsen, lege
Kilder ved revisjon: bestpractice.bmj.com lvh.no
Denne saken var tidligere en kort artikkel på et par avsnitt av Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen leger 05.06.2003 Oppdatert: 25.08.2008 av Cecilie Arentz-Hansen