2 åringen - ein eksplosjon i vekst og utvikling

Det vesle barnet som for kort tid sidan stabba omkring og såvidt kunne gå og som så vidt stotra enkle ord, er blitt 2 år. Han spring omkring, stødig og kompetent. Han brukar språket aktivt og det som før berre var enkle ord er no blitt små setningar. Han har god styring både over kroppen og finmotorikken.

Han vi gjerne bestemme og kan bli botnlaust fortvila om også andre vil ha eit ord med i laget, t.d. når dagens garderobe skal plukkast ut. Han kan ete sjølv, men treng litt struktur på form og innhald i måltidet for ikkje å kome skeivt ut. Då går han gjerne like svolten frå bordet.

Å setje seg i barnet sin stad
Dei store samanstøytane får ein stort sett dersom ting kjem for brått på 2 åringen. Då rasar gjerne verda saman for ein kortare eller lengre periode. Dersom vi kunne setje oss inn i barnet sin stad, vart vi kanskje litt flinkare til å gje barnet tid. Då vil vi skjøne at han treng ei lita nedtrappingperiode i leiken for å kunne lausrive seg og for å bli med på butikken.

Fridom innanfor gjevne rammer Å sleppe 2-åringen laus i garderobeskapet kan lett føre til ei uløyseleg konflikt, der veslejenta vil ha ballkjolen på - og berre den. Og ute er det 20 cm. nysnø. Dette valet vil ikkje 2 åringen kunne handtere. Får ho derimot valet mellom den rosa eller den grøne strømpebuksa, er sjansen for eit lukkeleg resultat større.

Slike døme kan ein også finne i måltidssituasjonen, i leggjesituasjonen og sikkert også i andre samanhengar. Det handlar om å lage passelege rammer for 2 åringen, og at han eller ho får fritt spelerom innanfor dei rammene som er gjevne. Dersom mor meiner at 2- åringen ikkje skal ete sjokoladepålegg på brødskivene, bør det heller ikkje stå sjokoladepålegg på bordet.

Det er nyttig å setje seg i barnet sin stad. Då ser ein samanhengane betre, og då finn ein kanskje også i større grad fram til kompromiss som hindrar at barnet vert den tapande parten når konfliktar oppstår.

Les meir om barnets utvikling:

0 - 6 veker3- 6 månader6 - 12 månader12 månaderKontakt og stimuleringNår du er redd for at noko er unormalt