Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Uføretrygd og barnetillegg ved siden av lønnsinntekt

Spørsmål

Hei. Jeg er en kvinne som har hatt uføretrygd i ca. 10 år og barnetillegg i noen år, er det sånn at de med barnetillegg også kan tjene ca. 39 000kr i året da? Hilsen ei som lurer.

Kvinne 41
Svar

Takk for et godt spørsmål, som jo kan virke litt forvirrende og kanskje litt som ytelsene «biter seg selv litt i halen». 


Barnetillegget beregnes og eventuelt reduseres ut fra samlet inntekt som legges til grunn på vedtakstidspunktet for uføretrygd og barnetillegget. Er inntekten din over grensen for å få utbetalt fullt barnetillegg, blir tillegget redusert. Denne grensen kalles fribeløp.  Her blir både uføretrygden, andre pensjoner og eventuell lønnsinntekt ved siden av gradert uføretrygd tatt med i grunnlaget (samlet inntekt) for beregningen av reduksjonen. 


Når uføretrygden og barnetillegget er ferdig beregnet, vil vedtaket om uføretrygd informere om «Opplysninger om beregningen». I denne oversikten vil det bl.a. framkomme inntektsgrensen med barnetillegg. Dersom du har fått innvilget 100 % uføretrygd, vil inntektsgrensen tilsvare 40 % av grunnbeløpet, som p.t. er kr 39 943 årlig, også med barnetillegg. Dersom du er i gradert stilling, vil inntekten i dette graderte arbeidet legges til et grunnbeløp med hensyn til fastsettelsen av inntektsgrensen. 


Dersom du makter å opparbeide deg lønnsinntekter inntil et grunnbeløp (inntektsgrensen), vil ikke dette påvirke uføretrygden din, men det kan påvirke barnetillegget. En ny beregning hvor inntekten opp til inntektsgrensen legges til den øvrige samlede inntekten kan som nevnt føre til (ytterligere) reduksjon av barnetillegget. Husk at også feriepenger regnes som inntekt. Har det vært endring i inntekten din, blir reduksjonen av barnetillegget vurdert på nytt. 


Dersom inntekten ved siden av uføretrygd overstiger inntektsgrensen, vil ikke bare barnetillegget kunne reduseres, men det vil komme et etteroppgjør av både uføretrygden og barnetillegget. 

Uavhengig av om du melder ifra fortløpende slik at uføretrygd og barnetillegg blir så riktig som mulig, vil NAV hvert år når likningen er klar, motta opplysninger om inntekten din fra Skatteetaten. Disse opplysningene blir benyttet til å beregne riktig utbetaling av uføretrygd og barnetillegg. Har du fått for mye eller for lite, vil det bli foretatt et etteroppgjør. Dersom du har fått utbetalt for lite, får du differansen etterbetalt. Har du fått utbetalt for mye, må du betale dette tilbake i form av månedlige trekk i løpende trygdeytelse. 


Det er behovet for dekninger av kostnader til forsørgelse av barn som er bakgrunnen for regler som regulerer hvordan barnetillegget skal reduseres som følge av inntekt. Familiene skal sikres et visst inntektsnivå. Dette omtales også som behovsprøving av barnetillegget. Og sist, men ikke minst: Det skal lønne seg å arbeide! Takket være kompensasjonsgraden, reduseres ikke uføretrygden krone for krone med lønnsinntekten lenger.