Trygdelegen tror meg ikke!

Spørsmål

Jeg er 30 år og har fibromyalgi. Har vært hos reumatolog og han gav meg diagnosen. Har vært igjennom attføring og rehablitering, har nå søkt om uførepensjon etter samtale med lege og reumatolog. Legen på trygdekontoret mente at jeg ikke oppfyllte kriteriene til uførepensjon og at han kunne ikke forstå hvordan en 30 års gammel 3 barnsmor kunne ha så sterke smerter at hun ikke kunne fungere i 100% jobb. Det jeg lurer på er: Hvordan kan han /hun vite hvordan jeg fungerer i hverdagen så lenge han/hun alldri har sett meg før? Og hvordan kan han/hun gå i mot annbefalningene som reumatologen og min primær lege har skrevet. De ha skrevet at det er betydelig forverring i sykdomsforløpet og at de annbefaler 50-100% uførepensjon.
Håper dere kan hjelpe meg med et svar på dette. På forhånd takk.

Sykdommer: Fibromyalgi
Medisiner: Ibux 600 mg og Sarotex 10 mg

Kvinne, 30 år

Svar

Hei!

Jeg skjønner at du synes dette er svært frustrerende. Smerte er ikke bestandig noe som synes utenpå mennesker, og det kan ofte få omgivelsene til å trekke gale slutninger om hvorfor man ikke er i jobb.

I og med at smerter som du beskriver er subjektive (det er du som kjenner dem) vil anbefalinger fra en revmatolog og en primærlege også basere seg på din beskrivelse av situasjonen. Ved fibromyalgi er det ikke bestandig så mange objektive funn, men pasienten kan likevel bli invalidisert av smerter. Primærlegen kjenner deg jo best og vil i sin vurdering legge til grunn slik han ser deg fungere. Likevel er det dessverre vanskelig å måle hvor syk man er og hvor mye jobb man kan klare.

Trygdelegen er nok i sin fulle rett til å gå imot anbefalingene fra revmatolog og primærlege. De sistnevnte kan ikke gi deg uførepensjon, kun skrive en anbefaling. Det er trygdelegen og trygdekontoret som sitter med siste ordet. Imidlertid har du rett til å klage på vedtak som du mener er feilaktige eller ufullstendige. Trygdekontoret skal gi deg informasjon om hvordan du kan klage.

Lykke til!