Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Sykepenger i oppsigelsestiden

Spørsmål

Hei jeg har en utfordring.
Jeg er ikke lengre skikket til mitt arbeid - pga omstendighetene rundt min jobb.
Jeg har sagt opp min stilling og har nå en måned igjenn av oppsigelses tiden.
Jeg vurderer å sykemelde meg i slutten av oppsigelse perioden rett og slett for jeg er ikke skikket til å utføre mitt arbeid enda og har derfor ikke orket å tenke på og begynne i ny jobb. (pilot) så det krever at jeg er fokusert -slik jeg anser meg selv nå er det ikke for uting å fly.
Men jeg kan heller ikke takke ja til en ny jobb i noe annet - dersom jeg går mye ned i lønn mistet jeg huset ( pga skilsmisse så sitter jeg med hele lånet alene)
Er ikke i tvil om at jeg går til legen vil han sykemelde meg,

Spørsmålet : dersom jeg sykemelder meg 14 dager før oppsigelse tiden får jeg da samme beløp utbetalt som sykmeldt etter mitt aarbeidsforhold er avsluttet ?
dette er mer for å finne meg selv igjenn og slippe ett økonomisk tap i perioden

Svar

Det er riktig som du sier, at det er legen din som må vurdere din medisinske tilstand og i tilfelle sykmelde deg. Finner legen grunnlag for å sykmelde deg, og dette gjøres før oppsigelsestiden er over, og du fremdeles utfører arbeid i oppsigelsestiden, vil du bli vurdert som «arbeidstaker» i folketrygdlovens forstand. Dette fører til at du vil få 100 % kompensasjon for inntektstapet mot 65 % for de som er «inaktive» eller mottakere av dagpenger under arbeidsledighet. Arbeidstakere som mottar lønn, under oppsigelse, uten å utføre arbeid, mister retten til sykepenger etter 14 dager. Har det gått mer enn 14 dager siden du var i arbeid på sykmeldingstidspunktet, vil du bli vurdert etter andre beregningsregler i folketrygdloven kapittel 8 om sykepenger – enten § 8-47 eller § 8-49 – som inaktiv. Dette vil dermed føre til at du kun får kompensert 65 % av inntektstapet, som er likestilt med størrelsen på dagpenger.

Sykepengegrunnlaget avgjøres på bakgrunn av inntektsforholdene på sykmeldingstidspunktet, slik at hovedregelen er at du får beregnet sykepenger som om du fortsatt var ansatt selv om arbeidsforholdet opphører i ettertid.

Jeg gjør oppmerksom på at sykmelding kun er aktuelt så lenge det er sykdom, skade eller lyte, som er hovedårsak til arbeidsuførhet. Dersom hovedårsaken ligger i økonomiske eller sosiale forhold – som det å kunne betjene lån – er ikke vilkårene for sykepenger oppfylt.

Du kan lese mer om sykepenger i NAVs rundskriv:
http://www.nav.no/rettskildene/Forside/Folketrygdloven/Kapittel+8+-+Sykepenger.152708.cms

For tilgang til relevante lovregler i folketrygdloven §§ 8-15, 8-16, 8-47 og 8-49, kan du følge følgende linker:
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-022.html#8-15
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-026.html#8-47

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-