Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Svikt i helsehjelp

Spørsmål

Jeg har hatt en periode i februar 2020 hvor jeg hadde akutte øvre abdominalsmerter (spesielt øvre venstre side) og forhøyede verdier av pankreasamylase og lipase. De ble målt til 500 % av øverst verdi i referanseområdet. Jeg er kjent med de offisielle diagnosekriteriene for akutt pankreatitt og da er det slik at man skal få diagnosen om man har typiske øvre abdominalsmerter og en påvist verdi av pankreasamylase på mer en 300 % av øverste verdi i referanseområdet. Dersom lipase også er økt er diagnosen enda sikrere og det finnes svært få differensialdiagnoser til denne typen symptomalogi og prøvesvar. Jeg har fått beskjed fra gastrokirurg om at han mistenker pankreatitt hos meg. Mange laboratorier har en rutine om å varsle legen på telefon som en øyeblikkelig-hjelp situasjon ved pankreasamylase over 300. Min var på 325. Det viser seg at FURST er en av de få laboratoriene som ikke har den protokollen. Jeg tror at gastrokirurgen leste på prøvene sent og deretter forsto at han ikke hadde opptredt helt etter boka. Han omtalte problemstillingen misvisende som at jeg hadde kroniske forhøyede verdier av disse enzymene, selv om jeg hadde forklart tydelig at det ikke var tilfellet og at dette var helt nytt for meg. Jeg hadde også akutte magesmerter og fortalte om det til akuttavdelingen i Bærum sykehus, til en allmennlege og til fastlegen i en melding hvor jeg ba om råd for magesmertene. Jeg har skriftlig bevis på en del av dette. Jeg fikk inntrykk av at gastrokirurgen forsøkte å dekke over en svikt. Ved akutt pankreatitt så skal man egentlig sykehusinnlegges, selv ved milde tilfeller. Jeg fikk verken den behandlingen eller utredningen som er anbefalt ved akutt pankreatitt. Hva kan jeg gjøre for å få en definitiv vurdering på papir av at det var akutt pankreatitt jeg hadde i februar 2020 nå i etterkant? Jeg ønsker å påklage dette til fylkesmannen, men vil ha mest mulig skriftlig bevis på min side først. Jeg mener at diagnosen akutt pankreatitt har blitt oversett.

Kvinne 28
Svar

Du bør klage til Fylkesmannen og oppgi den begrunnelse du gir her. Fylkesmannen vil da undersøke hva som er korrekt praksis for behandling med de symptomer og prøveresultater du hadde på det aktuelle tidspunktet. Ofte innhentes spesialistuttalelser som vurderer nettopp det du lurer på, om sykdommen hadde oppstått på det aktuelle tidspunkt og om det burde ha vært avdekket og adekvat behandlet. Det har ingen hensikt at du selv skal bruke tid og ressurser på å utrede saken nærmere. 


Du finner informasjon og veiledning om hvordan du klager på www.fylkesmannen.no. Du kan sende klagen elektronisk gjennom "Melding til fylkesmannen", som er en sikker meldingstjeneste som krever innlogging gjennom ID-porten. 


Dersom det er slik at du mistenker at det kan ha fått konsekvenser for deg at diagnosen ble stilt senere enn den burde ha vært, for eksempel at behandlingen ble forsinket og at rekonvalesensperioden ble lengre som følge av dette, så kan du sende et krav til Norsk Pasientskadeerstatning. Også her vil det først bli utredet om det foreligger svikt i helsehjelpen. Alle journaler innhentes og gjennomgås av spesialist i det aktuelle fagfelt, som skriver en uttalelse og en vurdering av helsehjelpen du har fått opp mot det som er forsvarlig helsehjelp. Hvis det konstateres svikt i helsehjelp, foretar spesialisten en vurdering av hvilke helsemessige konsekvenser dette har fått for deg. Har for eksempel sykdomsperioden blitt lengre, prognosen dårligere eller har du fått varige mén som ville ha vært unngått ved forsvarlig helsehjelp, kan du ha rett til erstatning.


Jeg anbefaler at du sender inn klage til Fylkesmannen og eventuelt krav til Norsk pasientskadeerstatning så snart du har mulighet. Dette øker muligheten for at de som har behandlet deg husker saken og kan svare på eventuelle spørsmål klageinstansen måtte ha. Både Fylkesmannen og Norsk pasientskadeerstatning har veiledningsplikt og kan hjelpe deg hvis du har spørsmål. Som nevnt står det godt forklart hvordan du går frem for å klage på nettsidene deres. Du vil bli holdt løpende orientert om saksbehandlingen, med kopi av brev som sendes og svar og uttalelser som mottas.


Lykke til!Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-