Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Rett på uføretrygd

Spørsmål

Jeg har plager med skulder/arm/nakke og rygg. Det er som er funnet er høyrekonveks skoliose og utrettet lumbal lordose. Røntgenologisk meget høyrekonveks skoliose, noe rotasjonskomponent øvre lumbalt, muligens 6 lumbale virvler eller en meget kort costa på Th12. En meget lett retrolistese av L4 og L5 gjør at sammen med lett kyfotiske skiver utretting av lumballordosen. Noe Osteofyttdannelse radiologisk på flere av nivåene, men meget lettradig.Viss bukning av L4 som gjør det noe trangt sentralt med nerveroten ut i foramen, og sannsynligvis også recessen ser ut til å være rimelig gode symmetriske forhold, og ellers gode plassforhold. IS-ledd uten anmerkning. Negativ Lasegùe og ingen utfall i undereks. Lumbalt er det ikke noe kirurgisk som kan gjøres. En avstivning i 4. skivenivå vil være eneste behandling, men med en del degererasjon i øvrige lumbale virvler et det svært lite ønskelig. Operert for epokondylitt i høyre side februar 2005. Hadde ingen bra effet. Fikk frozen shoulder og utviklet et regionalt smertesyndrom.Har utstråling i armen og smerter og stivhet oppover i nakken. Langs trapeziusmuskelen og nedover bak på thorakaldelen. Scapula på denne siden står noe mer elevert, men kan skyldes skoliosen. MR av og røntgen viser ganske mye oppdrivning av AC-leddet på høyre side. Videre en viss spondylose og bukning fra C5-C6 skiven og C6-C7 skiven. Fra 2002: MR LS-Columna: 4. skive har degenerativt signal og er noe høyderedusert. I denne skiven sees et moderat stort midt til høyrestillet prolaps. Høyre L5 rot virker lett komprimert i recessen.
Jeg har så store smerter i skulder, øvre del av ryggen, skulderblad og korsryggen at jeg har store plager i hverdagen. Har måttet sluttet i jobben min. Etter operasjone i albuen får jeg smerter i hånden og underarmen når jeg bruker fingerne/hånden. Er også kald i høyre hånden. Blitt bedre etter hvert, men dette er nå 3 år siden og fortsatt er jeg plaget. Det jeg lurer på er om noe av dette tilfredsstiller kravet til uføretrygd.?? Jeg klarer ikke jobbe, ei heller attføring. Hånden/høyre arm/skulder kan ikke brukes(har /full/ beveglighet, men det fremprovoserer sterke smerter) jeg har problemer med å sitte/lese og bøye nakken. Er fortvilet. Har prøvd all behandling: Fysioter./manuell ter./naprapat/ostopat/kiropraktor/akkupunktur Har fått avslag på uføretrygd, men jeg klarer jo ikke dagligdagse ting i hjemmet (noe selvfølgelig), men alt fremprovoserer smerter. Det som jeg tror er verst er skulderen for den ”går oppover i halsen” og gir en forferdelig hodepine som ikke går over meg tabletter. Bruker brexidol, paralgin forte og ibux vekselvis. Er noe av dette berettiget til uføretrygd ? Jeg går tur hver dag (har også brukt cipralex en periode, uten at det hjalp, men føler meg heller ikke psykisk syk. Det som har gitt største /knekken/ er at jeg måtte si fra meg verdens herligste jobb/arbeidsplass.

Kvinne, 55 år

Svar

Hei !

Ditt spørsmål går på dine trygderettigheter, og du nevner en lang rekke medisinske tilstander, røntgenfunn m.v., og spør om "noe av dette er berettiget til uføretrygd".

Det er IKKE slik at retten til uføretrygd har med hvilken diagnose man har med å gjøre, så ditt spørsmål kan ikke besvares med hverken ja eller nei.

Det er nemlig vesentlig med komplekst og sammensatt, spørsmålet om rett til uføretrygd eller ikke:

En søknad på uføretrygd vurderes og avgjøres individuelt i hvert enkelt tilfelle, og en kan ikke bare se på diagnoser og røntgenfunn ene og alene, (jfr din opplisting av røntgenfunn) , for det som egentlig er avgjørende, er personens funksjonsdyktighet i sitt yrke, samt evt muligheter til å fungere i et annet yrke.
Mao. så kan det være minst like avgjørende hva slags yrke personen har, som hvilke diagnoser personen har, når det gjelder spørsmålet om vedkommende vil bli innvilget uføretrygd.

Jeg siterer fra NAVs hjemmesider:

"Fem vilkår må være oppfylt for å ha rett til en uføreytelse
Hovedreglen er at må du ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble ufør.
Du må være mellom 18 og 67 år.
Inntektsevnen din må være nedsatt på grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.
Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og attføring for å bedre inntektsevnen din.
Inntektsevnen din må være nedsatt med minst 50 prosent
Uføreytelse til yrkesaktive
Dersom du har vært i arbeid, vil en uføreytelse normalt være aktuell først når du har gått ett år sykmeldt og etter dette har gjennomgått ytterligere medisinsk behandling og/eller attføring."

Dette er reglene som din søknad om uføretrygd har blitt vurdert i forhold til, og jeg vet ikke på hvilket grunnlag din søknad har blitt avslått.
Dette vil du imidlertid ha fått i det brevet du fikk fra NAV hvor din søknad om uføretrygd ble avslått.

Avslaget kan være velbegrunnet eller dårlig begrunnet.
Det bør du diskutere med din fastlege.
Det viktigste her er imidlertid å tenke på hva du faktisk rent konkret kan gjøre i denne situasjonen, og da er det første som slår meg dette med ankemulighet.
Avslaget på din søknad om uføretrygd kan ankes. Det er opplyst en tidsfrist på dette i brevet du fikk fra NAV.

Når du anker, vil din søknad bli behandlet påny, og din fastlege vil ha mulighet til å komme med utfyllende opplysninger, og man vil kunne innhente spesialisterklæringer m.v. om det er nødvendig for behandling av anken.

Jeg synes disse tingene er såpass viktige, at du definitivt må sette deg ned med din fastlege og med god tid gå grundig igjennom disse forholdene, evt andre løsningsmuligheter.
Som du ser, er det ikke mulig å gi deg hverken et klart nei eller et klart ja, på ditt spørsmål som går på om dine medisinske tilstander "berettiger" uføretrygd, for diagnosene er bare en liten bit av de vurderinger som gjøres i den forbindelse.

Håper det var klargjørende, og at du evt fikk litt mot til å ta fatt i saken påny, kanskje med en anke ?

Lykke til !

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-