Midlertidig uføretrygd

Spørsmål

Kan jeg søke om midlertidig uføretrygd nå selvom jeg ikke har vært gjennom attføring, men kun rehabilitering og trening.
Hvor lang tid vil dette ta, er det noe annet som lønner seg.Takknemlig for svar.

Relevante sykdommer/medisiner: Jeg har hatt rehabiliteringspenger i to år pga invalidiserende bekkenplager og prolaps i ryggen har mye smerter og ser det umulig akkurat nå å jobbe eller ta kurs, attføring, da jeg også har fire barn.og venter på svar på en operasjon.takknemlig for svar

Kvinne, 34 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Jeg siterer fra Trygdeetatens sider; "Tidsbegrenset uførestønad skal gis når det på søknadstidspunktet ikke kan forventes at videre behandling, rehabilitering eller attføring vil bedre inntektsevnen, men hvor framtidig inntektsevne likevel ikke kan utelukkes. Uførepensjon gis dersom det helt klart ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen."

Det er ikke et absolutt krav at du skal gå gjennom attføring før du får eventuelt får uføretrygd, men hos de fleste er det en restarbeidsevne eller et potensiale for omskolering/rehabilitering/attføring, og samfunnet ønsker å unngå at man kommer i uføretrygd hvis det ikke er nødvendig av medisinske grunner.

Normtiden for behandling av søknad om uføretrygd er 6 måneder, men i vanskelige tilfeller kan det ta lengre tid.

I og med at du skal opereres må det jo være et håp om at du skal bli kvitt plagene dine helt eller delvis. Da er det ihvertfall ikke hensiktsmessig å søke om uføretrygd, men kanskje en tidsbegrenset uføretrygd slik du nevner. Arbeidsevnen din må være nedsatt med minst 50 %.

Denne vurderingen er delvis basert på skjønn, men vurderingene tas på ditt lokale trygdekontor i første omgang.

Hva som lønner seg økonomisk er vanskelig å si, men det er nok sjelden økonomisk fordelaktig å være uføretrygdet i forhold til å gå i jobb. Dette kan du regne på med trygdekontorets ansatte, men husk at det er din medisinske helse som skal avgjøre uføretrygdspørsmålet, ikke økonomien.

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-