Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Legen min er mot slankeoperasjoner og vil ikke henvise meg. Har han rett til det?

Spørsmål

Jeg er 30 år, slit med overvekt siden jeg var 22, da jeg gikk opp 40 kg på 1 år. På mitt største var jeg 119kg, har kommet meg ned til 110kg og er 170 høy BMI er på 38,1. Sliter mye med hofte,kne og ben og får ikke vært så aktiv, prøvd alt fra lavkarbo( likte det men gikk ikke ned), Grete Rode (gikk ned 2 kg så opp igjen)prøvd mysimba, gikk ikke noe særlig ned og fikk så mye bivirkninger.prøvd snakk med legen min men han vil ikke sende hendvisning for han er i mot sånn oprasjon(sleeve) men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre snart. Hindrer meg i jobb( jobber med barn) pluss har barn selv. Er det noe annet sted jeg kan da søke i det offentlige ? Kan legen nekte å sende hendvisning ?

Kvinne 30
Svar

Hei.


De sykehus som utfører slankeoperasjoner, har kriterier som må være oppfylt, for å få utført operasjon. 

Og det finnes også kontraindikasjoner, dvs forhold som er til hinder for operasjon. 


De fleste offentlige sykehus opererer personer som har over 40 i BMI, eller 35-40 hvis der er tilleggsargumenter som blant annet søvnapne, diabetes type 2, fysiske vansker i privatliv eller yrke pga overvekt.

Og det må ikke foreligge alkoholmisbruk, manglende forståelse for hva inngrepet består i, manglende motivasjon og evne samarbeid også etter operasjonen m.v. Da er operasjon i utgangspunktet helt utelukket uansett.


Du har ihvertfall en av tilleggsindikasjonene for operasjon, og det er at overvekten din hindrer deg i yrket ditt. 

Og med BMI på 38,1 ser det følgelig ut som at du er i gruppen som vil kunne bli tilbudt operasjon, -basert ut fra opplysningene jeg har her.


Men om legen din har informasjon om din helsesituasjon som tilsier at du ikke kan eller bør opereres, det vet ikke jeg. Det er ingen slik informasjon i det du har skrevet her, ihvertfall.


Du sier at legens argument for å ikke henvise deg, er at han "er imot" slike operasjoner. Det er ikke et holdbart argument, hverken faglig eller etisk, og kan ikke godtaes. Leger skal utføre sitt yrke iht objektive standarder og retningslinjer. Det er en anerkjent og anbefalt behandlingsmetode innen norsk helsevesen, og hva legen personlig måtte mene eller tenke om dette, kan han ikke bruke i sitt arbeid med pasienter.

Et typisk eksempel av helt annen karakter, er at det finnes leger som ikke vil henvise kvinner til abort når kvinnen selv ønsker det, fordi legen selv er mot dette rent prinsipielt. Slikt er det selvfølgelig ikke rom eller aksept for.


Nå kan du jo også forklare legen de tingene jeg har forklart deg om her, f.eks. dette med at personer med BMI mellom 35 og 40 kan bli operert dersom det foreligger tilleggsindikasjoner som f.eks. at overvekten er til hinder for arbeidssituasjonen, og dine leddproblemer, og at legen må ha medisinskfaglige argumenter for å ikke henvise deg, og at personlige oppfatninger om denne typen operasjon ikke kan blandes inn i pasientbehandlingen, inkl spørsmålet om å henvise eller ikke henvise deg.


Det foreligger private alternativ, også steder hvor man har BMI over 30 som grense for operasjon, men om du har rett til å bli operert på norsk sykehus på det offentliges regning, er det jo unødig å påta seg slike store kostnader privat. Disse kan du lett google om du skulle ønske et slikt alternativ, men jeg ville først tatt denne runden jeg foreslår ovenfor, med fastlegen din.


En helt annen mulighet er naturligvis å få en annen almenlege til å henvise deg. Du kan jo fritt bruke andre almenleger så mye du vil, du er ikke forpliktet til å kun bruke din fastlegen din. Plikten går den andre veien: Din fastlege er forpliktet til å gi deg det som defineres som "nødvendig helsehjelp", og hva legen personlig mener om en behandlingsmetode, er ikke det som definerer om en behandling er nødvendig eller ikke.


Eller du kan skifte fastlege, naturligvis.


Håper at denne informasjonen kan hjelpe deg videre, og jeg ønsker deg lykke til.Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-