Krystallsyke og vrien (?) fastlege

Spørsmål

Hei.
Jeg har kronisk krystallsyke og er i 20% stilling i mitt eget firma og 20% sykemeldt, og er 60% sykemeldt i et firma hvor jeg ikke jobber lenger.
Fastlegen min ønsker at jeg skal begynne å jobbe mer. Jeg har fått vite av ØNH-lege som er spesialist på krystallsyke, at jeg ikke skal begynne å jobbe mer før jeg føler meg bedre og har mindre krystaller, og at det først er min. om noen par mnd. Det er kun max to ganger i mnd jeg føler meg bedre til å kunne jobbe mer. Ettersom jeg er konstant svimmel og etter hver behandling så føler jeg meg mye dårligere, og så har jeg hatt tilbakefall. Jeg kan be ØNH-legen om å sende en bekreftelse på det han fortalte meg om at han fraråder meg å jobbe mer, men jeg vet ikke om det er nok?
Jeg synes også det blir problematisk når jeg blir frisk nok til å jobbe mer enn 40%, hva skal jeg gjøre da? For jeg har ikke mer jobb i mitt eget firma. Da blir jeg arbeidsledig før jeg er 100%frisk. Det er litt gambling, ettersom jeg kan få tilbakefall før jeg blir helt frisk. Tviler på at fastlegen min ønsker å minske sykmeldingsgraden for så å øke den.
Jeg ønsker å skifte fastlege, men vet ikke om det er noen god ide? Ønsker så gjerne en fastlege som mer forståelsesfull og hyggelig. Jeg gruer meg hver gang jeg skal til fastlegen fordi jeg føler jeg må bevise min sykdom. Den er ikke så lett å se, bortsett fra med videobriller, så jeg ser jo frisk ut.
Den forrige fastlegen min krevde å se alle fastleger jeg har hatt. Har de rett på det? Jeg har jo hatt en del fastleger fordi jeg har flyttet en del rundt i landet. Og nå i de siste årene pga fastlegene har tatt ut permisjon eller skiftet arbeidsplass.
En nær i familien har blitt veldig syk. Stress, lite søvn og krystallsyke er ikke så god match, så det gjør ikke at det blir så mye fremgang med helsen min.
Det er ikke noe mer jeg ønsker enn å bli frisk og kunne mestre å jobbe, men jeg vet selv at det ikke går nå. Jeg har ikke ork, men må forsvare meg hver mnd hos fastlegen.

Svar

Hei.

Det første som slår meg, er at du får din ØNH-lege til å sykmelde deg, siden han mener du er mindre arbeidsfør enn det fastlegen din mener. Enhver lege kan sykmelde en pasient, ikke bare en fastlege. Det virker tungvint å få ØNH-legen til å skrive til fastlegen din at han mener at du ikke skal jobbe mer, når ØNH-legen like gjerne kunne brukt de samme sekundene på å skrive en sykmelding til deg, i den % som han mener er korrekt.

Til dine spørsmål:

"Jeg kan be ØNH-legen om å sende en bekreftelse på det han fortalte meg om at han fraråder meg å jobbe mer, men jeg vet ikke om det er nok?"

Nok til hva ? Nok til å få fastlegen til å øke prosenten på sykmeldingen? Fastlegen vil gjøre sine egne vurderinger av dette, uavhengig av hva ØNH-legen din mener om dette. Det kan virke inn, men uansett så er det fastlegens egen vurdering. Jfr forøvrig over, hvorfor ikke få ØNH-legen til å sykmelde deg i den prosent som han og du mener er korrekt? Du kan jo bruke en hvilken som helst lege du vil, inklusiv til sykmeldinger.

"Jeg synes også det blir problematisk når jeg blir frisk nok til å jobbe mer enn 40%, hva skal jeg gjøre da?"

Dette blir mer taktiske vurderinger som jeg ikke kan ta stilling til, da det ikke er rent medisinske spørsmål. Du kan evt diskutere det med NAV.

"Jeg ønsker å skifte fastlege, men vet ikke om det er noen god ide? Ønsker så gjerne en fastlege som mer forståelsesfull og hyggelig. Jeg gruer meg hver gang jeg skal til fastlegen fordi jeg føler jeg må bevise min sykdom."

Når du opplever fastlegen din slik, er det mye som taler for at du bør bytte fastlege. En lege skal oppleves som forståelsesfull og hjelpsom, ikke som en instans man må "forsvare seg" overfor og grue seg til å oppsøke.

"Den forrige fastlegen min krevde å se alle fastleger jeg har hatt. Har de rett på det?"

En lege kan spørre om hva som helst, inklusiv dette, men kan ikke kreve det. Det er 100% ditt valg.

Håper du har fått svar på dine spørsmål, og en god ide til hva du kan gjøre her. Lykke til.