Hvilke trygderettigheter har jeg?

Spørsmål

Har vært syk i forbindelse med elveblest,som er blitt beskrevet som kronisk.Foreløpig har jeg vært hjemme med et barn i snart 3 år(altså i hele min sykdoms periode som har vart i 1 år).Har ikke noen jobb å gå tilbake til,men jeg lurer på om jeg har noen rettigheter når det gjelder trydgeordninger.Jeg går på medisiner og forsøker å finne noe som fungere for meg.Det vil da si at jeg er arbeids ufør slik ting er nå.Har jeg rett på noen som helt støtte i forbindelse med dette?.
På forhånd takk.

Sykdommer: Elveblest
Medisiner: Kestine og kortison

Kvinne, 22 år

Svar

Hei!

Etter et års sykemelding har du brukt opp den vanlige sykemeldingsperioden din. Etter dette er det vanlig å vurdere yrkesrettet eller medisinsk rehabilitering, attføring eller uførepensjon. Det er vanskelig for meg å si hvilke ytelser du kan ha rett på, det kommer litt an på diagnose, tiltak, tidligere jobbing og muligheter for annen jobb. Jeg synes du skal snakke med legen din om dette og kanskje rett og slett bestille en time hos en konsulent på trygdekontoret. De ansatte her plikter å finne den beste ordningen for deg.