Har jeg råd til å få barn?

Spørsmål

jeg er en 20år gammel ferdig etablert jente som ønsker meg barn. Men jeg vet ikke om jeg noen gang vil ha råd til det. Vi har ikke så mye til overs hver måned. Egentlig ingenting. God inntekt begge to. Hus og bil og hund og katt.

Men hva slags støtte vil jeg egentlig få... fastlønn hver måned på ca. 17 000 brutto og han nærmere 20 000 brutto hver måned.

Jeg har hørt at jeg da ikke får startbeløpet på 30 000. Får jeg noe barnetrygd? Kontantstøtte året jeg ikke jobber? Hva med kontantstøtte om jeg har dagmamma? Hva vil barnet få ekstra fra staten. Jeg vil helst ikke sitte og telle hver eneste krone når barnet er født. Vil heller ha litt til overs så barnet kan få det godt slik jeg hadde det når jeg var liten.

Noen som har noen fakta?? Noen betydning at vi ikke er gift? Gir det positivt utslag..eller vil det lønne seg å gifte seg?

Hilsen litt "urolig"

Kvinne, 20 år

Svar

Hei!

Du har helt sikkert råd til å få barn. Hvis du har jobbet tilstrekkelig lenge i jobben din (6 av de 9 siste måneder før fødselen) får du fødselspenger når du er i permisjon, dette tilsvarer lønnen din i denne perioden. Dessuten vil du få barnetrygd som pr idag er omtrent 900-1000 kroner i måneden. Mellom 1 og 3 år er denne summen litt høyere. Når barnet har fylt ett år vil du få kontantstøtte hvis barnet ikke er i offentlig barnehage.

Selvfølgelig er det litt mer utgifter til barneutstyr osv, men det kan kjøpes brukt, og ofte stiller besteforeldre opp med litt gaver, slik at dere kan ønske dere det dere trenger mest.