Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Erstatning etter ulykke i forbindelse med følge av pasient

Spørsmål

Hei jeg har noe jeg vll spørre om Har vært omsorgsarbeider for min mor i flere år pga hennes dårlige helsetilstand kan si det skjedde før jeg ble født i året 1953 da var hun 23 år og ble operert får blødende magesår og 3/4 av magesekken ble fjernet så hun hadde 1/4 igjen som ikke var mye og etter det fikk hun 3 barn i 1961-1968-1971 noe som hun ikke ble anbefalt den 1 kom i setefødsel hvor hun ikke ville ha flere men fikk 2 til da noe jeg er takkmemlig får så jeg har satt mye på vent får å følge henne gjennom mange år og ikke fått noe betaling hun har hatt kreft slag hjerteproblemer med mer. for før hun kommer på sykehus og en lege spør om jeg får noe form får ytelse får jobben jeg gjør for eksempel omsorglønn og ba meg søke kommunen om det .Noe som ble gjort men fikk avslag kommunen mente de kunne gjøre jobben så kunne jeg gå å finne meg en jobb søkte også attføring men fikk avslag der også så det har ikke vært lett å få noe ytelse får omsorgen jeg har gjort året 2009 fikk langtisplass på sykehjem og jeg kom meg ut med hjelp i fra NAV og begynnte på noe kurser får å komme i arbeid og sykehjemmet fikk da det fulle ansvar får henne med alt så jeg kunne tenke på meg sjøl.2011 fikk hun veldig tannverk og trengte tannlege og sykehjemmet kunne ikke følge henne med å sette inn personer og jeg måtte være med og ta meg fri fra kurset jeg gikk på og følge henne og på vei hjem etter at jeg har fulgt henne faller jeg og brekker ankelen og blir sendt til sykehus med komplisert brudd mred oprasjon og skruer og innlegelse 3 dager og 10 sprøyter blodfortynnede får ikke å få blodpropp og ingen hjelp i fra kommunen nå lurer jeg på om jeg har krav på erstatning er ikke blitt bra i beinet

Svar

Hei,

Følgetjenester for pårørende innebærer dessverre ikke at du anses som ansatt eller på annet grunnlag dekkes av regler om yrkesskadeerstatning. Kommunen (sykehjemmet) har plikt til å tilby slike tjenester hvis ikke pasient og pårørende kan eller ønsker å ordne dette selv. Det at du hadde fulgt din mor til tannlege før du skadet deg vil derfor ikke gi noe grunnlag for erstatning.

Du skriver ingenting om årsaken til at du falt. Hvis fallet skyldtes at det var svært glatt eller at det var et stort hull i veien eller liknende, så kan det tenkes at den som eier veien/fortauet der du falt kan holdes ansvarlig for skaden. Dette forutsetter at den som eier veien ikke har gjort det som kan forventes av ham i forhold til tilsyn og vedlikehold på veien/fortauet. Det skal en del til å få erstatning på et slikt grunnlag, men det har hendt at gårdeiere har blitt holdt ansvarlige for skader i forbindelse med fall på glatte fortau når de ikke har hatt gode nok rutiner for fjerning av is/strøing på fortau der det ferdes mange mennesker. Siden det har gått noen år siden ulykken skjedde kan et eventuelt erstatningskrav være foreldet. Både erstatningsansvar og foreldelse må vurderes helt konkret. Jeg anbefaler deg å kontakte advokat. Hvis du har inntekt og formue under visse beløpsgrenser vil du ha rett til fri rettshjelp til en vurdering fra advokat om du kan være berettiget til erstatning i forbindelse med skaden du har pådratt deg. Ta kontakt med en advokat for nærmere veiledning om dette.

Hvis du etter skaden har behov for hjelp eller hjelpemidler for å klare seg selv i hverdagen, så har kommunen plikt til å hjelpe. Kommunen har også plikt til å gi deg veiledning om hvilke rettigheter du har, som hvilke tjenester og hjelpemidler du kan søke om. Veiledningsplikten følger av forvaltningsloven § 11.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Lene Frykman
Advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-