Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bør jeg søke 50% uføretrygd?

Spørsmål

Hei. Jeg er en mann på 37 år som har slitt med angst siden barndommen. Fikk mitt første møte med psykolog da jeg var 9 år grunnet engstelse/GAD. Har alltid slitt med lærevansker på skolen samt mye mobbing. Da jeg var 19 fikk jeg panikkangst. Har nå vært i full jobb de siste 13 år i helsevesenet, med noe sykefravær. Har fått behandling for panikkangst og OCD for noen år tilbake, med ok effekt (både hos psykolog og psykiater gjennom cbt terapi). Ble i 2017 utredet for ADHD , men fikk diagnosen NLD med eksekutive vansker (F83). Jeg søkte utredning fordi kona var frustrert over at jeg var så glemsk, ukonsentrert, dårlige praktiske ferdigheter osv. Strever og strevde også med hyperfokus på mine særinteresser noe som tærte på ekteskapet. I desember i fjor fikk jeg kraftig angst (panikkangst) og har vært sykmeldt siden. Dette delvis på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Har fått Fluoxetin og Seroquel. Har hatt god dialog med arbeidsgiver og fastlege i denne perioden og skal nå snart få starte opp på en ny arbeidsplass i 50 prosent stilling, og fortsette med 50 prosent sykemelding. Denne nye jobben innebærer ikke turnus, bare dagarbeid, noe som jeg tror er positivt for min psykiske helse. Problemet er at jeg ikke føler jeg strekker til på jobb og hjemmebane (er dessverre skilt og har 2 små barn i skolealder). Jeg har mye kontakt med barna og jeg har dem 40 prosent. Føler at angst kombinert med NLD gjør livet komplisert ( konsentrasjonsvansker, panikkangst, OCD, tics, helseangst, problemer med struktur osv) Angsten var nok en medvirkende årsak til at min kone valgte å gå etter 10 års ekteskap. Jeg har vært litt inne på tanken om å søke 50 prosent uføretrygd. Har nevnt dette litt forsiktig for legen. Jeg tror dette vil kunne hjelpe meg til å stå lenger i jobb. Føler at jeg da vil ha mer overskudd til å være en bedre far samt gjøre en grei innsats på jobben. Mine offisielle diagnoser i dag er: F83 + sosial angst. Bør jeg søke 50 prosent uføretrygd?

Mann 37
Svar

Hei.


Du har gitt en god og oversiktlig presentasjon av din sykehistorie og plager her, og har god innsikt i dine problemer. Du ender opp med et konkret spørsmål om du bør søke 50% uføretrygd eller ikke, og begrunner det med at du tenker dette vil kunne gi deg mer overskudd i dagliglivet, og at du tenker at det vil kunne hjelpe deg til å stå lenger i arbeidslivet, med de psykiske plager du har. 

Spørsmålet er godt og det er viktig å stille det. Men det er et spørsmål som det avgjort ikke finnes et enkelt og greit svar på, siden det er så komplekst, og siden det finnes både fordeler og ulemper med det å være halvt uføretrygdet. 

Jeg tenker derfor at det ville være veldig feil av meg, om jeg svarte deg et konkret ja eller nei her. Spørsmålet er altfor sammensatt til å skulle besvares her over nett, med såpass lite informasjon jeg har om deg, og hvis jeg endte opp med å gi deg et dårlig råd, så ville jo det være riktig ille, spesielt tatt i betraktning av at jeg vet så alt for lite om deg til å skulle kunne gi deg noe konkret svar her, og derfor avgjort ikke bør gi deg et konkret svar på dette.


Det er imidlertid en vanlig problemstilling du tar opp til diskusjon her, og den løses vanligvis ved at man over tid diskuterer dette grundig med fastlege og NAV, for å finne best mulig løsning. Fastlegen vil kunne arrangere slike møter når du tar opp denne problemstillingen.

Derfor er mitt gode råd til deg at du bør ta opp dette med fastlegen, da det ikke er utenkelig at det kan være noe som kan være rett for deg.


Jeg håper at min høyttenking og mine råd her kan være til nytte for deg, og ønsker deg lykke til med gode valg og avgjørelser.

Ha det bra.