Avslag på søknad om uførepensjon

Spørsmål

Har fått avslag på søknad om uførepensjon, hva bør jeg ha med i forhold til anke var ansatt i 18,33%stilling og i hovedsak hjemmearbeidende. Avslaget går på at jeg ikke har gjennomført Hensiktsmessig attføring.

Sykdommer: Fibromyalgi
Medisiner: Sarotex 10-20mg.kveld

Kvinne, 36 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Hvis du skal anke avslaget, er det for det første er det viktig å huske at den må sendes inn innen 6 uker etter at du fikk avslaget på søknaden din.

Dette med attføring er en ordning som gir mulighet for at personer som er syke eller funskjonshemmet kan få økonomisk stønad for å bli bedre i stand til å klare seg i arbeidslivet eller mestre de daglige gjøremålene.

Under yrkesrettet attføring kan en få attføringspenger til livsopphold og tilskudd til dekning av spesielle utgifter under utdanning og arbeidstrening. En kan også få dekket utgiftene til tekniske hjelpemidler og til bil dersom det er nødvendig for å få seg nytt arbeid eller beholde det arbeidet en har.

Jeg synes du skal diskutere dette litt med legen din. Kanskje kunne attføring være en nyttig ordning for deg.

Visste du forøvrig at Trygdekontoret kan hjelpe deg med anken? Du kan ta kontakt med dem for å få hjelp med ankesaken din.

LES MER
Trygdeetaten: Uførepensjon
Trygdeetaten: Attføring

Lykke til!