Aktiv sykemelding

Spørsmål

Hvordan fungerer en aktiv sykemelding?
Er det sånn at man må ha en vikar utenifra i den sykmeldtes sted, eller kan en på arbeidsstedet gå inn?

Kvinne, 31 år

Svar

Hei!

Tanken bak aktiv sykemelding er at den sykemeldte skal kunne holde kontakten med arbeidsplassen og gjøre tilrettelagt arbeid. Dette skal avtales med trygdekontoret, arbeidsgiver og pasient på forhånd. Hvis arbeidstakeren en dag ikke orker å gå på jobben skal han kunne være hjemme uten flere formaliteter.
Arbeidsgiver skal ikke basere seg på at pasienten kommer til arbeidsplassen, og skal dekke opp jobben på annen måte. Så vidt meg bekjent er det ingen regler på hvordan dette skal gjøres, enten via ekstern vikar eller at andre på arbeidsplassen dekker for den sykemeldte. Litt av hensikten må jo være at pasienten ikke føler at han "må" arbeide for at de andre på jobben ikke skal lide, men noen arbeidsplasser kan være såpass spesielle at det er naturlig at de andre øker sin arbeidsmengde litt hver.