Trygderettigheter ved opphold i land utenfor EØS

Hvis du blir syk under opphold i et land utenfor EØS-området, vil du få dekket utgifter til helsetjenester fra folketrygden etter disse satsene (2002):

- innleggelse i sykehus opptil 2 400 kroner pr. døgn
- konsultasjon hos lege mellom 30 og 140 kroner

Andre utgifter kan også dekkes etter spesielle satser. Du kan få nærmere opplysninger fra trygdekontoret der du bor.

Du må selv legge ut kostnadene, og deretter legge fram regninger for trygdekontoret når du har kommet hjem. Dette må skje senest 6 måneder etter at du fikk behandlingen. Det er et krav at regningene skal være spesifiserte, så pass på at kvitteringene har nøyaktige angivelser. Det er en forutsetning at du ikke har reist til utlandet i den hensikt å få sykebehandling.

Utgiftene til undersøkelse og behandling kan bli mye høyere enn det du får dekket av folketrygden. Dessuten dekker ikke folketrygden utgifter til hjemreise. Det anbefales derfor på det sterkeste at du alltid har reiseforsikring med innebygd sykeforsikring når du reiser utenlands. Ta kontakt med et forsikringsselskap eller et reisebyrå før du drar!