Transportutgifter til behandlingssted

Trygdekontoret dekker nødvendige reiseutgifter til og fra medisinskbehandling, blant annet ved reise til sykehus, lege, fysioterapeut og psykolog. Reisen må dokumenteres med timekort, innkalling eller liknende.

Reiseutgiftene dekkes vanligvis etter takst for billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, for eksempel buss eller tog. Du kan få dekket dyrere transport, eksempelvis egen bil, drosje eller fly, hvis slik transport er nødvendig av medisinske eller kommunikasjonsmessige grunner.

Som regel dekkes bare reiseutgifter til nærmeste sted der nødvendig undersøkelse eller behandling kan foretas. Ved bruk av retten til fritt sykehusvalg refunderes reiseutgifter til det sykehus pasienten selv har valgt.

Du må betale en egenandel for reiseutgiftene. Noen grupper er fritatt for å betale egenandel. Dette gjelder blant annet barn under syv år, ledsagere og yrkesskadde. Reiseutgifter omfattes av ordningen med utgiftstak for betaling av egenandeler (frikortordningen). Det må betales en høyere egenandel ved bruk av retten til fritt sykehusvalg, og slike reiser omfattes ikke av frikortordningen.

Egenandel for enkeltreise er i 2002 90 kroner. Egenandel for enkeltreise ved bruk av retten til fritt sykehusvalg er i 2002 200 kroner.

Dersom du skal til behandling utenfor kommunen du bor i, skal drosjetransport bestilles via fellesnummeret for kjøretransport: 810 33 710