Sykmelding

Hvis du blir sykmeldt, har du rett til sykepenger i opptil 52 uker. Det er arbeidsgiveren som betaler sykepengene de første 16 dagene av sykefraværet. Deretter betales sykepengene av folketrygden.

Sykdom eller skade betyr ikke alltid at du ikke kan arbeide i det hele tatt. Her er alternativene:

Reisetilskudd under sykdomDersom du er i stand til å arbeide, men har problemer med å komme deg til og fra jobben på grunn av en sykdom eller skade, kan du få reisetilskudd. Dette tilskuddet skal dekke ekstrautgiftene til nødvendig transport, for eksempel drosje, mens du er syk. Trygdekontoret kan betale deg reisetilskudd fra og med den 17. dagen du er sykmeldt. De første 16 dagene må det eventuelt finnes en løsning med arbeidsgiveren.

Aktiv sykmelding
Aktiv sykmelding betyr at du får sykepenger mens du er under arbeidstrening og aktivisering på arbeidsplassen. Dette er en god ordning for mange. For å få aktiv sykmelding må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren om dette. Denne avtalen skal godkjennes av trygdekontoret.

Delvis sykmelding
Hvis du er delvis arbeidsufør, kan du få gradert sykmelding. Hvis du for eksempel er 50 % arbeidsufør, blir du sykmeldt 50 %. Det betyr at du skal arbeide halv stilling i den perioden sykmeldingen varer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Full sykmelding
Hvis du er helt arbeidsufør på grunn av sykdom, kan du bli 100 % sykmeldt.

Stønad til hjelpemiddel på arbeidsplassenDet er først og fremst arbeidsgiveren som skal legge arbeidsforholdene til rette på arbeidsplassen din. Trygdekontoret kan gi stønad til hjelpemidler, ombygging av maskiner og så videre hvis det er nødvendig for at du kan fortsette i arbeidet eller begynne med noe nytt.