Sykemeldt i ferien? Dette har du krav på

Det passer aldri å bli syk, men hva skjer hvis du er sykemeldt i ferien? Dette er dine rettigheter.

SYK: Blir du syk i ferien har du krav på nye feriedager, men du trenger legeerklæring.  Foto: Subbotina Anna : Shutterstock : NTB scanpix
SYK: Blir du syk i ferien har du krav på nye feriedager, men du trenger legeerklæring. Foto: Subbotina Anna : Shutterstock : NTB scanpix Vis mer

Har du krav på nye feriedager hvis du blir syk i ferien?

Ja, du får utsatt ferien fra den dagen du blir syk i ferien, forutsatt at du er 100 prosent sykemeldt og har legeerklæring på dette. Dette står i ferieloven § 9.

LES OGSÅ: Når er du for syk til å jobbe?

Hvilke krav stilles?

For at du skal ha rett på nye feriedager, gjelder følgende:

  • Du må være 100 prosent sykemeldt
  • Du har legeerklæring på dette
  • Du må fremme kravet til arbeidsgiver så snart du gjenopptar arbeidet (uten ugrunnet opphold).

Du må altså ikke møte opp på jobb i ferien med sykemelding, men ta den med første dag du begynner på jobb, da må du kreve ny ferie, har tidligere Birgit Espejord Jensen, leder av svartjenesten hos Arbeidstilsynet, fortalt til Lommelegen.

LES OGSÅ: Så mange sykt barn dager har du krav på

SYK I FERIEN: Du må fremme kravet om nye feriedager til arbeidsgiver så snart du gjenopptar arbeidet (uten ugrunnet opphold). Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV : Shutterstock : NTB scanpix
SYK I FERIEN: Du må fremme kravet om nye feriedager til arbeidsgiver så snart du gjenopptar arbeidet (uten ugrunnet opphold). Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV : Shutterstock : NTB scanpix Vis mer

Ferieloven § 9:

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, står det i ferieloven.

image: Dette må du gjøre med en gang på legetimen!

Dette må du gjøre med en gang på legetimen!

Rett på sykepenger?

Hvis du blir syk i ferien kan du ha rett på sykepenger, men kun hvis ferien blir utsatt.

Man har ikke rett på sykepenger så lenge det avvikles ferie. Blir ferien utsatt grunnet sykmelding, vil man kunne ha rett til sykepenger. Det er da de vanlige vilkårene for rett til sykepenger som gjelder.

Grunnvilkårene er arbeid i minst fire uker umiddelbart før sykmeldingstidspunktet, at man lider tap av pensjonsgivende inntekt og at man er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade.

Som arbeidstaker vil det i utgangspunktet være arbeidsgiver som dekker sykepenger i de første 16 kalenderdagene (arbeidsgiverperioden). NAV overtar sykepengeutbetalingen fra og med 17. kalenderdag.

Revidert 09.06.2021. Første gang skrevet i 2017.