Second opinion

Jeg er usikker på om diagnose og foreslått behandling er riktig. Kan jeg be om en ny vurdering fra annen lege? Svaret er ja.

IKKE ENIG MED LEGEN: Usikker på anbefalingene fra legen for behandling og undersøkelser av dine symptomer og sykdommer? Du kan be om en ny vurdering. Foto: Andrei_R / Shutterstock / NTB
IKKE ENIG MED LEGEN: Usikker på anbefalingene fra legen for behandling og undersøkelser av dine symptomer og sykdommer? Du kan be om en ny vurdering. Foto: Andrei_R / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Helsen din er på mange måter det viktigste du har. Hvis du blir syk eller skader deg, trenger du en riktig vurdering av helsetilstanden din, og en effektiv behandling. Men du trenger også tillit til at du får den hjelpen du trenger.

Vi kan trekke linjer til hovedprinsipper i helseretten, som rett til å medvirke og rett til egne helseopplysninger. Hvis retten til å medvirke i egen behandling skal være reell, så må vi ha tillit til den behandling vi får tilbud om. Vi må være trygge på at den er det beste alternativet for oss. Og vi må være sikre på at vi har fått fullstendige og korrekte opplysninger for å danne beslutningsgrunnlag.

Rett til å kreve ny vurdering

Lovgiver har tatt konsekvensen av dette, og innført rett til å kreve en ny vurdering. Disse rettighetene finner vi i pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.)

Begrunnelsen for å kreve en ny vurdering, kan være at du er uenig i en diagnose eller legens vurdering av sykdommens alvor, eller kanskje du er uenig i det foreslåtte behandlingsopplegget. Det kan hende det legen sier ikke er i tråd med noe du selv har lest eller hørt, og du blir utrygg. Terskelen skal være ganske lav; du kan kreve ny vurdering «for sikkerhets skyld», og et ønske om ny vurdering behøver ikke begrunnelse overfor legen.

image: Asvokat Christian svarer fortvilt mann: - Hva med min rett til informasjon og medvirkning?

Asvokat Christian svarer fortvilt mann: - Hva med min rett til informasjon og medvirkning?

Leger er profesjonelle parter, og skal ikke ta det ille opp om du ber om en second opinion. En flink lege vet at faglige spørsmål kan ha flere svar, og det bør ikke tas som kritikk dersom pasienten ønsker at en annen lege skal gi en vurdering.

Fastlege

Hvis det er fastlegens vurdering du er usikker på, kan du be om fornyet vurdering i medhold av pbrl. § 2-1c om pasientrettigheter i fastlegeordningen. I paragrafens andre ledd, står det bl.a. at personer på fastlegens liste har rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale. Det er kommunens ansvar å sørge for å ha et tilstrekkelig antall fastleger til å sikre muligheten for en fornyet vurdering, jf. fastlegeforskriften § 4 med kommentarer.

image: Dette må du gjøre med en gang på legetimen!

Dette må du gjøre med en gang på legetimen!

I forskrift om pasientrettigheter i fastlegeordningen § 7, fremgår at det er en forutsetning for ny vurdering at pasienten samtykker i at journalnotat fra legen som gir ny vurdering, sendes til den ordinære fastlegen. Jeg kan ikke utelukke at et slikt samtykke kan trekkes tilbake etter konsultasjon hos legen som gjør en ny vurdering, men jeg har ikke funnet eksempler hvor det har kommet på spissen.

LES OGSÅ: Dine rettigheter hos fastlegen

Spesialisthelsetjenesten

Hvis du derimot har fått en vurdering fra spesialisthelsetjenesten, følger retten til fornyet vurdering av pbrl. § 2–3. Retten er begrenset til én ny vurdering for samme tilstand, og kun etter henvisning fra allmennlege.

Hva som skal regnes for samme tilstand er et medisinsk spørsmål som kan by på problemer. I forarbeidene pekes det bl.a. på at en sykdomstilstand er i stadig utvikling, og selv om grunnlidelsen er den samme – f.eks. hos kronikere – kan sykdomstilstanden endre seg slik at det etter hvert oppstår rett til atter en ny vurdering.

Hvis henvisende lege mener det ikke er grunner som tilsier at pasienten har fordeler av en ny vurdering, kan pasienten ikke kreve henvisning. Men legen må samtidig ha saklig grunn for å unnlate en henvisning til fornyet vurdering, og det kan ikke tas usaklige hensyn.

Klage på avslag om fornyet vurdering

Avslag på ønske om fornyet vurdering kan påklages til statsforvalteren/fylkeslegen i medhold av pbrl. § 7–2. Du kan også klage over den fornyede vurderingen, hvis den er gjennomført på en uforsvarlig måte, f.eks. uten nødvendige undersøkelser.

En fornyet vurdering kan kreves både hos offentlige og private virksomheter, og rett til fritt behandlingsvalg gjelder som ellers.

image: Advokat: Bekymret for vaksinen? Dette er dine rettigheter

Advokat: Bekymret for vaksinen? Dette er dine rettigheter

Etter ny vurdering – hva nå?

Innholdet i en fornyet vurdering skal svare til innholdet i den opprinnelige vurderingen. Det skal vurderes om pasienten har behov for helsehjelp i form av utredning og/eller behandling, og det skal settes en frist for nødvendig hjelp.

En ny vurdering er et selvstendig alternativ til den opprinnelige vurderingen, og vil ikke nødvendigvis fortrenge sistnevnte ved senere behandling. Pasienten kan i samråd med henvisende lege/fastlege velge hvilken av vurderingene som skal legges til grunn for videre henvisning og behandlingsopplegg, etter de tidligere nevne prinsipper om medvirkning og informasjon.

Behandlingen som følger av den enkelte vurdering er kun bindende for sykehuset som har avgitt vurderingen, og dermed er det naturlig at pasienten velger å motta behandling på behandlingsstedet som har avgitt den valgte vurderingen.

LES OGSÅ: Helsefarlige boforhold? Dette er dine rettigheter

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder:

Pasient- og brukerrettighetsloven, Forskrift om fastlegeordning i kommunene, Forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege, Rundskriv fra Helsedirektoratet IS-2015-8B