Pleiepenger

Du kan ha rett til pleiepenger hvis du har

- omsorgen for et barn som er svært alvorlig sykt, eller innlagt i en helseinstitusjon.
- har nære pårørende som er døende, og som du pleier i hjemmet.