Omsorgspenger når barn er syke

Hvis du er arbeidstaker, kan du ha rett til omsorgspenger hvis du må være borte fra arbeidet fordi barnet ditt er sykt, eller fordi den som passer barnet ditt til daglig, er syk.

Retten til omsorgspenger gjelder bare hvis du har varig omsorg for barnet, og hvis fraværet er nødvendig for at det syke barnet skal få tilsyn og pleie. Også hvis barnet ligger på sykehus og en eller begge foreldrene oppholder seg der, anses fraværet som nødvendig.

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Hvis barnet har en kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan den utvides til og med det året barnet fyller 18 år.

De første tre dagene kan du levere egenmelding om fraværet. Fra og med fjerde fraværsdag kan arbeidsgiveren kreve at du leverer inn legeerklæring som bekrefter at barnet eller barnepasseren er syk. (Du selv skal ikke sykmeldes hvis du er hjemme på grunn av barnets eller barnepasserens sykdom).

Retten til omsorgspenger ved barns sykdom gjelder et begrenset antall dager, avhengig av om det er en eller to omsorgspersoner, og om arbeidstakeren har omsorg for mer eller mindre enn to barn:

To foreldreDersom dere er to foreldre som bor sammen, og har ett eller to barn, har hver av dere rett til omsorgspenger i opptil 10 dager per år. Hvis dere har omsorg for mer enn to barn, har hver av dere rett til omsorgspenger i opptil 15 dager per år. Hvis dere har et barn med en kronisk sykdom eller funksjonshemning, har hver av dere rett til omsorgspenger i opptil 20 dager per år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aleneforeldre
Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene fordeles mellom foreldrene i forhold til omfanget av avtalt samvær. Det er et vilkår at trygdekontoret får skriftlig erklæring fra begge foreldrene om samværsfordelingen. Dersom du er alene om omsorgen, har du rett til omsorgspenger i opptil 20 dager per år. Hvis du har omsorg for mer enn to barn, har du rett til omsorgspenger i opptil 30 dager per år. Hvis du har et barn med en kronisk sykdom eller funksjonshemning, har du rett til omsorgspenger i opptil 40 dager per år.

Omsorgspenger betales av arbeidsgiveren. Men arbeidsgiveren kan få refundert omsorgspenger som betales ut over 10 dagers fravær på grunn av barns sykdom. Du får utbetalt like mye som du ville fått hvis du selv var syk.