Frikort

Frikort for helsetjenester er en ordning som begrenser egenandelen du må betale for lege og helsetjenester. Det finnes nå to typer frikort: Egenandelstak 1 og 2.

FRIKORT: Hvis du viser frem kortet, slipper du å betale egenandel ved legebesøk. Kortet blir sendt til deg i posten fra HELFO.  Foto: Dinside.no / KRISTIN SØRDAL
FRIKORT: Hvis du viser frem kortet, slipper du å betale egenandel ved legebesøk. Kortet blir sendt til deg i posten fra HELFO. Foto: Dinside.no / KRISTIN SØRDAL Vis mer

Frikort er en ordning som er innført for at folk skal kunne få nødvendig medisinsk behandling uavhengig av privat økonomisk situasjon. Frikort får man når man har betalt over et gitt beløp i egenandeler i løpet av året, og frikortet gjelder da for ut resten av året - når man viser frikortet slipper man betale egenandel.

Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1, og en annen for egenandelstak 2, og disse to gjelder for ulike tjenester. Dine behandlere rapporterer de egenandelene du betaler minst hver 2. uke, og du kan logge inn på helsenorge.no sine sider for å se de egenandeler som er registrert på seg. Når man kvalifiserer for frikort får man sendt dette i posten, og man får automatisk tilbakebetalt det som man eventuelt har betalt for mye.

LES OGSÅ: Slik bytter du fastlege

Hvor mye må jeg betale før frikort?

Stortinget fastsetter hvert år et tak for hvor mye man skal betale i egenandeler. I 2017 er taket 2205 kroner for vanlig egenandelstak type 1, og 1990 kroner for egenandelstak 2.

To typer frikortordninger

De to frikortordningene er uavhengige av hverandre, og at man har frikort for egenandelstak 1 gir ikke fritak for egenandeler hørende til egenandelstak 2, og motsatt. De to frikortordningene inkluderer egenandeler for følgende tjenester:

  • Egenandelstak 1 gjelder for undersøkelser og behandling hos lege, psykolog, på poliklinikk, på røntgeninstitutt, samt reiser i forbindelse med behandling, og medisiner og medisinsk utstyr på blå resept. Her er egenandelstaket 2369 kroner (for 2019)
  • Egenandelstak 2 gjelder behandling hos fysioterapeut, noen former for tannlegebehandling, opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet. Her er egenandelstaket 2085 kroner (for 2019)

Frikort og kiropraktorbehandling

Helfo utbetaler stønad etter fastsette takster, mens kiropraktoren har fri prissetting. Stønaden frå Helfo ugjer berre ein liten del av dei totale kostnadane for deg som er pasient. Helfo gir ein stønad på 147 kroner for førstegongs undersøking, deretter 68 kroner for kvar av dei andre behandlingane du har krav på refusjon for. Desse skal automatisk trekkast frå rekninga du får frå kiropraktoren. Helfo gir stønad til behandling av muskel- eller skjelettplager hos kiropraktor. Utgiftene til behandling hos kiropraktor gjev ikkje rett til frikort for helsetenester.

Barn skal ikke betale egenandel

Barn under 16 år slipper betale egenandeler. Noen få andre grupper har også visse fritak for egenandeler. Man må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler, som for eksempel bandasjemateriell og del medisinsk utstyr for din behandling. Ved privat behandling hos behandlere uten refusjonsavtaler må man dekke utgiftene selv. Ta alltid med deg frikortet når du skal til behandling / undersøkelse. For mer informasjon se helsenorge.no.

DINE FRIKORT: På Helsenorge.no finner du dine frikort. Nedenfor ser du et eksemel der en person har fått frikort 1, men ikke nådd taket for frikort 2. Foto: Skjermbilde fra Helsenorge.no
DINE FRIKORT: På Helsenorge.no finner du dine frikort. Nedenfor ser du et eksemel der en person har fått frikort 1, men ikke nådd taket for frikort 2. Foto: Skjermbilde fra Helsenorge.no Vis mer

Få oversikt over frikort og betalte egenandeler på nett

Logg inn på Minhelse.helsenorge.no

Her ser du hvor mye du har betalt i inneværende år i forhold til egenaldelsfritak.

Frikort og private legetjenester

For privatpraktiserende fysioterapeuter, leger, psykologer, rehabiliteringsinstitusjoner og må det foreligge avtale med kommune eller helseforetak for at du kan bruke frikortet.