Du har rett til sykepenger!

Er du i fast arbeid? Da har du rett til sykepenger når du blir syk. Her er reglene du trenger å vite om:

Sykepenger til ansatte er et lovfestet prinsipp som ingen arbeidsgivere kan nekte deg eller unngå med liten skrift i arbeidskontrakten. De førte 16 dagene er det bedriften din som spanderer sykepenger, deretter overtar folketrygden ansvaret i opptil ett år.

Sykepengene skal i prinsippet tilsvare den samme lønnen som du ville fått i jobben, men med disse unntakene:

- Du må ha jobbet i minst fire uker for å få rett til sykepenger.

- Sykepenger fra folketrygden betales bare opp til 6G, det vi si omtrent en årslønn på 375.000 kroner.

- Feriepenger, diettpenger eller andre ytelser som du vanligvis ville fått fra jobben, regnes ikke med.

Slik gjør du det:Det første du skal gjøre er å kontakte jobben og si ifra om at du er syk. Ved fravær uten å gi beskjed, risikerer du både sur sjef og problemer med sykepengene.

For å få sykepenger må du først være sykemeldt av en lege eller andre som har rett til å skrive ut sykemeldinger. Kiropraktorer og manuellterapeuter kan skrive ut sykemelding for sykdommer som har sammenheng med muskel- eller skjelettplager.

Du kan godt bruke egenmelding i noen dager før du blir sykemeldt av en lege, men husk at du da bruker av din egen kvote egenmeldingsdager, som for de fleste er begrenset til 12 dager i året.

Stiller kravSykelønnsordningen administreres av Arbeids- og velferdsforvaltningen som stiller følgende krav til deg som sykemeldt:

- For å få rett til sykepenger skal du så tidlig som mulig forsøke deg i arbeidsrelatert aktivitet.

- Du og arbeidsgiveren din skal innen åtte uker lage en oppfølgingsplan for hvordan du kan komme raskest mulig tilbake til arbeid. Hvis du ikke er i arbeidsrelatert aktivitet innen åtte uker, kreves en utvidet legeerklæring som dokumenterer at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet.

- Ved kortvarig sykmelding vurderes arbeidsuførheten i forhold til det yrket du har. Ved langvarig sykmelding vurderes det også om du er arbeidsufør i forhold til ethvert høvelig arbeid.