Foto: All Over Press
Foto: All Over PressVis mer

Dette kan advokatene på Lommelegen hjelpe deg med

Trenger du advokathjelp? Se hva de kan hjelpe deg med.

– Vi får stort sett spørsmål om trygd, forsikring og pasientskader, samt pasientrettigheter som samtykke og journalinnsyn, sier Christian A. Kramer, advokat i Frykman Kramer Advokatfirma AS.

Frykman Kramer advokatfirma holder til på Ås. I tillegg til trygderett, barnerett og personskadesaker, jobber de med arbeidsrett, forsikring, fast eiendom, arve- og familierett, samt næringsjuridisk rådgivning og prosedyre.

Alle advokatene på Lommelegen.no har felles bakgrunn, men jobber med ulike rettsområder.

LES OGSÅ: Spørsmål om arbeid, sykdom og graviditet

Tar gjerne imot spørsmål om disse temaene

– Hva kan advokatene hjelpe Lommelegen.no-brukeren med?

– Helse og juss er et bredt tema. Pasientskader faller klart innenfor dette, men alle som har fått en personskade har behov for både medisinsk og juridisk hjelp. Vi tar gjerne imot spørsmål om rettigheter som man knyttes til trafikkskader, arbeidsulykker, mobbesaker eller andre personskadesaker, forteller Kramer.

I tilknytning til personskader vil det ofte oppstå spørsmål om forsikringsrettigheter.

– Selv om det ikke er en sykdom å være gravid, er svangerskapet nært knyttet til helse for mor og barn. Som gravid og småbarnsforelder har man en rekke rettigheter, hovedsakelig knyttet til trygd og arbeid, utdyper advokaten.

LES OGSÅ: Svangerskap og foreldrepenger i EØS-land

Barns og foreldres rettigheter

Advokatene har også bred erfaring på barnerettens område, og svarer gjerne på spørsmål om barns og foreldres rettigheter.

– Som forelder må man utøve rettigheter på vegne av barna, for eksempel rett til helsehjelp og informasjon. Etter hvert som barnet vokser til, skjer det en gradvis overgang ved at barnet får stadig større selvbestemmelsesrett, forklarer Kramer.

Advokatene på Lommelegen.no kan svare på spørsmål om rettigheter knyttet til dysleksi eller lærevansker, og tilfeller der barn og ungdom ha rett til spesialundervisning i skolen.

LES OGSÅ: Er det lov å skrive dette i journalen?

Trygderettigheter, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon

En sykdom eller skade kan medføre trygderettigheter, slik som arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og andre økonomiske ytelser. Advokatene kan veilede og redegjøre for hvilke rettigheter du har krav på.

– Noen ganger brukes det tvang som ledd i medisinsk behandling. Det er strenge regler som gjelder for helsemyndighetenes inngrep i enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter som frihet og selvbestemmelse. I slike tilfeller har man ofte krav på å få oppnevnt advokat på det offentliges bekostning. Men dersom man opplever tvangsbruk i forbindelse med helsehjelp, og lurer på om det er i tråd med lovens vilkår, så kan man også spørre advokatene på Lommelegen.no, sier Kramer.

Har du mistet jobben og lurer på hvilke rettigheter du har?

– Vi kan svare på spørsmål om rettigheter i arbeidsforhold, oppsigelse på grunn av sykdom og andre arbeidsrettslige spørsmål. Helsesvikt vil kunne føre til behov for tilrettelegging av arbeidsplassen eller problemer med å stå i arbeid over tid, forklarer advokat Kramer.