Blåresept

Folketrygden dekker utgifter til medisiner på blå resept. Medisinene må være skrevet ut av lege.

Du må ha behov for langvarig behandling med medisinene. Det vil si behandling i minst tre måneder i løpet av et år. Vilkåret om langvarig behandling gjelder ikke for allmennfarlige, smittsomme sykdommer.

Det er sykdommen som gir rett til å få medisiner på blå resept. Det er laget en liste over sykdommer som omfattes av ordningen. Det er også bestemt hvilke medisiner som kan skrives ut på blå resept for den enkelte sykdom. Hvis du har behov for å benytte en annen medisin for sykdommen, må du sende søknad til trygdekontoret. Det er vanligvis behandlende lege som må sende slik søknad, og i praksis kreves det at legen er spesialist på sykdomsområdet.

I noen tilfeller kan det også gis stønad til kostbare medisiner ved behandling av sjeldne og kroniske sykdommer som ikke står oppført i sykdomslisten. Behandlingen bør være anbefalt av spesialist. Søknaden må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av trygdekontoret.

Du må betale en egenandel hver gang apoteket utleverer medisiner på blå resept. Egenandelen er 36% av reseptbeløpet, men ikke mer enn 360 kroner per resept. Per i dag (13.01.03) skal minstepensjonister og barn under sju år ikke betale egenandel. Det skal heller ikke betales egenandel for medisiner til behandling av en allmennfarlig, smittsom sykdom.

Medisiner på blå resept omfattes av ordningen med frikort (utgiftstak for betaling av egenandeler). Betalte egenandeler føres i et egenandelskort før man eventuelt får frikort.

Kilde: www.trygdeetaten.no

13. jan 2003