Valg av operasjonsmetode ved hofteprotesekirurgi

Spørsmål

Hei. Har fått påvist uttalt hofteslitasje og skal gjennomgå en operasjon for å få en total hofteprotese. Har hørt om en forholdsvis ny metode som heter mini-anvasiv kirurgi i forhold til den tradisjonelle hofteprotese kirurgien. Klarer imidlertid ikke å finne informasjon om fordeler/ulemper ved denne operasjonsmetoden på lang sikt. skjønner at det er kortere rekonvalesensperiode, men hvordan er resultatene av denne operasjonsmetoden på lengre sikt? Skjønner det slik at mange ortopeder har vært skeptiske til denne metoden tidligere. Nå har man vel bedre innsikt i langtidsvirkningene av en slik operasjonsmetode. Ønsker vurdering i forhold til hva jeg skal velge.

Svar

Hei!

Tradisjonelt har det vært to dominerende måter å operere hofteproteser på. Den kanskje mest brukte kalles for direkte lateral tilgang. Dette er en god og velprøvd metode, men man ser at den i økende grad viker plass for den metoden som kalles bakre tilgang. Sistnevnte har vist i flere studier å gi mindre grad av muskelløsning i etterkant av operasjonen, og raskere reetablering av et normalt gangmønster. En slik muskelløsning kan være en betydelig funksjonsnedsettelse for dem som rammes. Som pasient vil du ikke oppleve så stor forskjell i den første postoperative tiden uansett hvilken operasjonsmetode som velges.

En tredje måte som de siste par årene har vunnet popularitet, er det som kalles fremre tilgang. Jeg mistenker at det er denne du etterspør. Jeg har ikke så mye erfaring med denne metoden, men jeg vet at den har vært assosiert med litt mer alvorlige komplikasjoner, for eksempel skade av nerver på forsiden av låret. Metoden er foreløpig ikke så utbredt som de to førstnevnte. Den har den fordel at man ikke setter av større muskelgrupper, og på sykehus med erfaring med dette inngrepet har man vist imponerende rask rehabilitering.

Studiene spriker, men på generelt grunnlag kan du forvente gode resultat hvis kirurgen mestrer sin valgte metode godt.

Lykke til!