Stiv storetå

Spørsmål

Aktuelt: Siden februar kul på tuberositas tibiae og knesmerter bilat etter relativt rolig tennisspill 45 min 1 gang per uke ca 4 ganger totalt. Fremstår som Schlatters (rart å pådra seg i voksen alder?). Droppet tennis, men fortsatte med sykling og styrke, som jeg har bedrevet i alle år. Ble imidlertid til slutt så vondt at dette også måtte kuttes ut. Full hvile siden uka før påske, men fortsatt smerter i dag.
Fra før:
Kronisk shin splint bilateralt. Posterior fasciotomi u/effekt 2013
Hallux limitus bilat. konstatert 2011 av erfaren manuellterapeut (MTP1-ledd). 20 gr dorsalfleksjon, 40 gr plantart. Rtg 2014 har vist normale funn(ingen leddforandringer). Ingen smerter i selve stortåa, som er 1,5 cm lengre enn de andre tærne(vet ikke om dette er relevant). Som konsekvens av mine stive MTP1 skriver manuellterapeuten:"....m.digitorum longus og spesielt m.tib.post. aktiveres mer enn normalt og foten går over i supinasjon i frasparkfasen. Dette gir kronisk høy belastning inn mot utspring dorsalside tibia og vedvarende plager i form av shin splint."

Har levd greit med kronisk shin splint, men nå når knesmerter ikke vil gi seg tross langvarig hvile, noe som hindrer meg i å sykle og trene knebøy, føler jeg noe må gjøres. I likhet med en av landets fremste manuellterapeuter (Robinson) tror jeg Hallux limitus medfører en ugunstig biomekanikk/gangart, og dermed opprettholder min shin splint. Jeg tror også dette er grunnen til at jeg har fått og heller ikke blir kvitt knesmertene.

Spørsmålene: Hvilken type operasjon vil evt være løsningen for å gi meg økt bevegelighet i MTP1? Kan du si noe om hvilken operasjon du mener ville vært mest hensiktsmessig for dette formål? Etter det jeg har lest, gjetter jeg på osteotomi av 1. metatars eller cheilektomi... Vil rekonvalesensperioden etter en eventuell operasjon innen noen få uker kunne forenes med å jobbe som helsepersonell i akuttmottak fra slutten av juni måned?

Svar

Hei!

Hvis ikke jeg tar helt feil, så har vi allerede en time på min poliklinikk avtalt 16. mai?

De biomekaniske betraktningene som er gjort er nokså vidløftige, og oftere lettere å kaste ut når man ikke selv skal sette kniven i en pasient på dette grunnlag.

For å bedømme parabolen i forfoten din, altså den relative lengden, er jeg mest interessert i lengden på metatarsene, som er dem som tar belastningen i standfasen av gangen. Jeg går ut fra at dette kan kvantifiseres med vanlige røntgenbilder. Alle føtter går i varus eller supinasjon i frasparket, forutsatt at nettopp tibialis posterior fungerer.

Å gjøre en cheilektomi vil ha lite for seg all den tid det ikke foreligger noen beinet konflikt i den øvre del av leddet. Å korte ned på 1. metatars vil i beste fall være hasardiøst, og kan gi langt større problemer i den øvrige delen av foten din.

Svar:
- Operasjon kan anbefales når en fornuftig diagnose er stilt, og om en fornuftig operasjon finnes
- Forfotskirurgi, uansett hvor liten, pleier som oftest å kreve minimum 3 måneder rehabilitering i en eller annen form

Jeg tror vi får snakkes nærmere om en ukes tid, hvis jeg tar feil beklager jeg dette!