Kroniske smerter, hva kan gjøres?

Spørsmål

Jeg har kronisk smertetilstand. Ryggsmerter fra 18 årsalderen. Det har blitt mye verre med tiden. Startet etter svangerskap med tvillinger. Har 5 barn.
Jeg har smerter sentralt over korsrygg, ned mot sete. Smerter i venstre kne samt en sviende og varm følelse i venstre legg og fot, føler at den er doven og nummen. I tillegg til smerter i hele venstre kroppshalvdel. Smerter i øye og ansiktet (ve. halvdel) helt ned til foten, konstante smerter med nummenhet, jeg føler behov for at noen skal klemme både arm og ben, uten at det hjelper, det er sviende smerter som ikke går over. Jeg har i tillegg sovevansker pga sterke smerter. Smerter i rygg, ledd, skulder, hofter, føtter og knær, jeg føler en varm sviende følelse samt nummenhet. Ved bevegelse i venstre skulder hører jeg knasing. Jeg har allergi, rennende øyne og nese, kløe og svie. Har hatt det i ca 5 år. Håndeksem i mange år.
Jeg har en datter med MS, ble påvist for 2 år siden, har hatt mistanke om det, men det ble utelukket etter undersøkelse.
Jeg har hatt utredning i rygg poliklinikk i 2012, det ble vurdert at smerter mulig har en mer sentral årsak, jeg ble anbefalt utredning i nevrologisk pol.
MR CAPUT: 28.08.15: Intet patologisk påvist.
MR LS-Columna: 11.11.15 Har tidligere tatt MR, bilder til sammenligning fra 09. Det er påvist bukende skive L1.
Det sees nedsatt signal ved T2-Serien og av de tre nederste lumbale skivenivå som ved dehydrering. Det sees ingen tilkommen prolaps, det er ingen tilkommet mot kompresjon.
I nivå L5/S1 ses uendret ruptur av annulus fibrosus ved inngangen til nevroforamen på begge sider uten tegn til rotkompresjon.
Osteoporose: 30.08.16
Det er normalverdier på alle de målte steder.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, det hemmer livskvaliteten min. Ingen av legene/spesialistene har funnet ut hvorfor jeg har konstante smertene.Jeg er fysisk utslitt, dette er ikke normalt. Jeg har vært hos fysioterepaut, uten forbedring. Hva skal jeg gjøre videre? Hvordan skal jeg gå videre med utredning? Takk.

Svar

Hei.

Her har mye vært gjort og tenkt og undersøkt, og mange sykdommer har blitt utelukket, og bra er jo det. Såvidt jeg kan se, så har du mao. ikke ortopediske sykdommer som evt kan kureres kirurgisk, og du har ingen påvist nevrologisk sykdom.
Men du har kroniske smerter, og årsaken er slik jeg forstår deg, ikke funnet ennå.

For å løse ditt problem på en best måte, bør en finne en eller flere årsaker til smertene, dvs utrede deg videre inntil en diagnose foreligger. Først da vil det være mulig å gi deg optimal og evt målrettet behandling. Før det, er smertelindring det avgjørende viktige, og det kan jo legen din hjelpe deg med, uansett årsak, for vi kan alltid lindre smerter.

Jeg ser imidlertid for meg at du her bør utredes på en avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, hvor man har tverrfaglig kompetanse på smertefulle tilstander i muskel-skjellettsystemet. Fastlegen kan henvise deg dit. Der vil man ende opp med en eller flere diagnoser, og et forslag til videre behandlingsplan, enten det nå vil være smertelindring, aktiv behandling, evt opphold på en opptreningsinstitusjon osv. Diagnose og tilstand vil avgjøre hva som vil være mest hensiktsmessig for deg.

Inntil du får time til slik utredning, bør fastlegen din intensivere din smertestillende medikasjon, evt i samarbeid med spesialister på smertebehandling, som legen kan konsultere pr tlf e.l. for å få råd om hvordan du kan hjelpes.
Kanskje du vil ha bruk for et smerteplaster? Drøft det med legen din.

Jeg tror dette må være den beste veien for deg videre, så ta opp dette forslaget med legen din.