Kan angst gi kroppslige plager?

Spørsmål

Mann, 32. Ber om nye auger på eit omfattande forløp.
2004: hadde eit par tilfeller av pustebesvær, antar angst.
2005: trykkfølelse i nase, panne, bihuleområdet. Likt i dag, 12 år etter.
2006: over natta svimmel og redusert allmenntilstand. Svimmelhet redusert etter nokon år.
2007: Strammer seg i halsen. Vore av og på sidan då. Spesielt å ligge på rygg i senga framprovoserer stramminga. Til tider slitsomt å prate, oppgulp i perioder, enkelte svelgebesvær - følelse av at svelgefunksjonen svikter/står i klem.
Generelt: reduksjon i allmenntilstand, sliten, aldri utkvilt. Varierande når symptom kom. Stiv muskulatur og knaking, spesielt korsrygg, musklane inni venstre og høgre skulderblad, skuldrer, nakke og hals. Venstre kragebein har knaket sidan starten. Har vorte stivare og stivare. Gjekk an å leve med. Angst/klaustrofobi har kome i årenes løp.
2016/17: Betydeleg reduksjon i allmenn tilstand. Veldig trøtt og sliten. Strammingane/tettheten i halsen forverra – grobunn for angst. Orkar ikkje prate. Betydeleg auke i svelgebesvær – kanskje det største daglege problemet. Muskeltretthet ved spising. Hosting og harking. Oppgulp. Klumpfølelse/globus. Verre om kvelden. Veldig stram halsmuskulatur. Enkelte dagar/veker mindre symptom, tilbake til slik det var før 2016/17.
Utredning ca 2007: Alt normalt. CT av hodet. MR av overkropp. Øre/nese/hals. Relevante blodprøver. Gjekk lenge til Osteopat og naprapat, ingen effekt.
Utredning 2016/17: Ulike blodprøver, alt normalt. Gastroskopi & koloskopi - cøliaki. Øre/nese/hals, intet funn. Røntgen for utposing, intet funn. Manuellterapeut, lite bedring, mistenker angst. Går til logoped, tøyeøvelser for kjeve, holder ting i sjakk. Skal til psykolog pga fobi/bekymring.
Oppsummert: Eg er redd for utvikling/forverring av plager til nedsatt funksjon. Etter 12 år slepp det framleis ikkje taket, vorte gradvis verre. Angst? Muskelsjukdom? Revmatisme? Andre sjukdomar som provoserer fram muskelspenning? Alvorleg? Idear? Tips til utredning? - Påvist cøliaki på vevsprøve mars 2017. Endeleg diagnose blir stilt etter ny gastroskopi neste år, etter 1 år med glutenfri diett.
- Venter på svar på trykkmåling/PH-måling av spiserør.

Svar

Hei.

Du er en ung og i utgangspunktet frisk mann på 32 år. I hele 12 år, dvs siden du var 20 år, har du hatt disse forskjellige kroppslige plagene du her beskriver. Du har vært svært grundig utredet, og en ikke har ikke funnet tegn til sykdom hos deg, annet enn sannsynlig cøliaki, nylig diagnostisert.

Her spør du om "nye auger", - et fint ord for det vi pleier å kalle "second opinion". Og du spør konkret: "Angst? Muskelsjukdom? Revmatisme? Andre sjukdomar som provoserer fram muskelspenning? Alvorleg? Idear? Tips til utredning? "

Jeg tenker da følgende:
Det er veldig vanskelig å se for seg at en eller annen fysisk sykdom skulle kunne ha "gjemt seg" og ikke blitt fanget opp på en eller annen måte, med alle de undersøkelsene og utredningene du har vært gjennom. Stort sett ville man fått indikasjoner på en eller annen sykdom, funnet noe å nøste i videre e.l. Så når det ikke har skjedd, så vet vi at det vanligvis betyr at der faktisk heller ikke foreligger noen fysisk sykdom. Unntatt cøliaki, som du fikk diagnostisert for et par måneder siden. Vi vet at cøliaki kan gi en lang rekke diffuse og ikke-typiske symptomer, også fra andre deler av kroppen enn magen. Du beskriver nedsatt almentilstand og slitenhet, f.eks. Det er ingen utenkelighet at det kan ha med din cøliaki å gjøre. Det kan også ta månedsvis etter omlegging til glutenfri kost, før symptomer som følge av cøliakien avtar eller forsvinner. Jeg mener derfor at det kan bli interessant for deg i månedene fremover, for å se om noen av plagene dine avtar nå som du har lagt om til glutenfri kost. Det kan faktisk skje, og hvis det skjer, har du ihvertfall fått forklaring på de plagene.

Du spør konkret om muskelsykdommer eller revmatisme. Det har ikke jeg noe grunnlag for å uttale meg om her, ut fra foreliggende informasjon. Jeg kan hverken bekrefte eller utelukke slik sykdom, men jeg ville jo sterkt formode at det er ting som din lege har hatt i betraktning underveis i utredningen. Spør legen din om akkurat det, for ordens skyld.

Så spør du om angst kan ha noe med saken å gjøre. Det er fullt mulig, og slett ikke utenkelig, spesielt når en ikke kan påvise noen fysisk sykdom som forklaring. Du har angst, forteller du, og vi vet veldig godt at det svært ofte kan arte seg i form av fysiske plager som f.eks. muskelspenninger, slitenhet m.v. Jeg kan naturligvis ikke si noe sikkert over nett og uten å undersøke deg og snakke med deg, men jeg har en fornemmelse ut fra det jeg leser her, om at det er meget sannsynlig at det er i denne gaten forklaringen på dine kroppslige plager ligger. Evt kombinert med atypiske symptomer fra din cøliaki, jfr over.

Du spør om jeg tror du har noen alvorlig sykdom. Det tror jeg avgjort ikke, dvs det er jeg henimot helt sikker på, og det kan jeg si ut fra den svært lange varigheten av plagene dine. Hadde du f.eks. hatt kreft, for å ta ett eksempel på alvorlig sykdom, så ville du jo ha blitt særdeles syk, evt død, etter å ha gått med det så lenge ubehandlet. Følgelig kan det utelukkes.

Når det gjelder videre utredning, som du tar opp, så vil jeg anbefale at du tar en prat med din fastlege om hvorvidt du kanskje burde vært henvist til en avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, hvor man har tverrfaglig kompetanse på smertefulle tilstander fra bevegelsesapparatet, inkl psykolog. Da vil du kunne få vurdert dine muskelplager, også mhp om det skyldes angst, slik jeg ser som ganske sannsynlig.

Jeg håper at svaret er til nytte for deg. Lykke til.