Xenical på blå resept?

Spørsmål

Jeg har brukt xenical en måned, for en stund tilbake.Pillen gav god effekt og jeg gikk ned nesten 5 kilo på 1 måned.Men siden jeg går på yrkesrettet attføring, så har jeg ikke mye penger.Det koster jo 700 kr i måneden for tablettene.Jeg sluttet rett og slett for at jeg ikke hadde råd.så fikk jeg plutselig høre fra en venninne at man kunne få xenical på "blå resept", dersom legen mente at pasienten burde fortsette på xenical.Er dette riktig?
Håper det, ellers har jeg desverre ikke råd til disse dyrebare pillene...

Sykdommer: fedme, angst
Medisiner: p-pillen yasmin

Kvinne, 22 år

Svar

Hei!

Blåreseptordningen er et system hvor medisiner som man bruker for kroniske lidelser dekkes delvis av det offentlige og pasienten betaler kun egenandel på 36%, eller maksimalt 360 kroner pr resept.

Alle leger har oversikt over hvilke medikamenter som er inkludert i blåreseptordningen og til hvilke problemstillinger blå resepter kan benyttes. Medisiner mot høyt blodtrykk, sukkersyke, astma, leddgikt og migrene er eksempler på slike medisiner. Også medisinsk utstyr er inkludert i ordningen, som f.eks. bleier, diabetesutstyr, sprøyter/spisser osv.

Xenical er ikke inkludert i blåreseptordningen og kan ikke utskrives på blå resept.

Imidlertid kan legen din søke trygdekontoret om å få skrive blå resept likevel på Xenical. Det må da sannsynliggjøres at din overvekt er å betrakte som en langvarig sykdom og at det er medisinsk nødvendig at du står på Xenical.
En slik vurdering kan være vanskelig både for legen og trygdekontoret, men du kan snakke med fastlegen din om dette.