Wegeners granulomatose

Spørsmål

kan du fortelle meg litt om sykdommen vegner sykdom.Er denne sykdommen arvelig
er den dødelig og hva kommer denne sykdommen av. På fårhånd takk.

Kvinne, 25 år

Svar

Hei!

Jeg regner med at du mener sykdommen Wegeners granulomatose. Dette er en sykdom som kan affisere mange forskjellige organsystemer og som har ukjent årsak, trolig er det en autoimmun prosess som fører til sykdommen. Oftest er det luftveier, nese/munnhule og nyrer som rammes med en betennelsestilstand som kan variere i alvorlighetsgrad, i de alvorligste tilfeller puste- og nyresvikt.

Jeg har ikke klart å finne dokumentasjon på at sykdommen er arvelig, men i og med at den trolig har autoimmun årsak kan man også anta disposisjonen for sykdommen har en arvelig komponent.

Ubehandlet er sykdommen dødelig men med behandling vil 90% av pasientene komme tilbake til en "normal" tilstand. Imidlertid kan symptomene komme tilbake når medisineringen stoppes.

Dette er en svært sjelden sykdom, i USA rammes 11 personer pr 1 million innbyggere.

Jeg har funnet nettadressen til en amerikansk støttegruppe for Wegeners granulomatose: www.wgsg.org

Lykke til!