Vitamin C og E

Spørsmål

I relasjon til publisert artikkel(Lommelegen.no):Vitamin C og E reduserer risiko for Alzheimer.Disse må taes i kombinasjon,hvis de skal ha ønsket effekt på Alzheimer.
Mitt spørsmål er hvilket produkt dette er.

Kvinne, 59 år

Svar

Hei!

Artikkelen refererer til et medisinsk studie som er gjort, hvor det ikke er brukt et spesielt vitaminprodukt, men gitt tilmålte doser med vitamin C og E.

De fleste multivitaminprodukter inneholder disse to vitaminene i kombinasjon, og derfor kan man bruke et vanlig vitaminpreparat for å få i seg disse vitaminene.

Som det også står i artikkelen er det en del som er uklart rundt virkningsmekanismene her, og det kreves fortsatt en del forskning for å finne ut av hva som forebygger eller hindrer utvikling av Alzheimer.